Rätt till nyckel till bostadsrätt man äger, men inte har som bostad?

2017-06-29 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Jag undrar vem det är som bestämmer vilka som får ha en nyckel till en bostadsrättslägenhet, enligt lag? Är det ägaren eller den som bor i lägenheten? Min situation ser ut såhär:jag ska flytta in i en lägenhet av vilken jag äger 10% och min far äger 90%. Det är enbart jag som ska bo i lägenheten - min far bor i Finland och ska inte nyttja lägenheten. Mina föräldrar vill ha en reservnyckel till lägenheten och denna har de för avsikt att behålla hos sig i Finland - reservnyckeln kommer alltså inte att gagna mig. Jag känner mig inte bekväm med ett arrangemang där mina föräldrar kommer ha obegränsat tillträde till mitt hem medelst nyckel, men mina föräldrar har uttryckt en tydlig avsikt att kopiera originalnyckeln när de lånar den för att utföra renovering under hösten då jag kommer att befinna mig på en lång resa i utlandet. Får de kopiera nyckeln trots att jag uttryckt min motvilja mot detta? Är jag förpliktigad att låta min far, som äger största delen av lägenheten men inte nyttjar den, få en nyckel, om detta arrangemang inte känns tryggt för mig som bor i lägenheten? Jag känner att om mina föräldrar kopierade min nyckel för eget bruk då jag lånar dem nyckeln tillfälligt, vore att svika visat förtroende och jag vill gärna veta vad som är rätt i denna situation.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Inte direkt reglerat i lag, tolkning av överenskommelsen

Frågan är svår att svara på eftersom det inte är direkt reglerat i lag. Det synes inte finnas något i lagen som säger att en delägare inte ska ha tillgång till nycklar till en bostadsrättslägenhet denne äger, för de fall en annan delägare har lägenheten som bostad. Utgångspunkten borde vara att en delägare ska ha tillgång till det den äger (såsom nycklarna till en bostadsrätt).

Svaret beror därför mest på vad ni har avtalat eller med andra ord hur ni tänkte att innehavet av nycklar skulle vara när ert samägande av bostadsrätten började. Detta är inget jag som rådgivare kan svara på, utan är något ni får komma fram till själva, med hjälp av en medlare eller som sista utväg i domstol.

Argument för och emot

Man kan å ena sidan argumentera för att ägande av bostadsrätten också innebär tillgång till nycklar (som tillhör bostadsrätten), vilket innebär att man ska utgå från att en delägare som äger 90 % ska ha tillgång till dessa nycklar. Å andra sidan skulle man kunna argumentera för att det är rimligt att tolka er överenskommelse som att endast du ska ha nycklar till lägenheten, eftersom det var tänkt från början att du skulle ha den som bostad, .

Får inte gå in i din bostad utan tillåtelse

Din far kan dock inte utan ditt samtycke gå in i din bostad eftersom det skulle kunna innebära hemfridsbrott (4:6 st 1 BrB). Även om din far äger en del av bostadsrätten är den inte hans bostad, vilket innebär att dina föräldrar endast har rätt att gå in i bostaden om du ger din tillåtelse.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att dina föräldrar sannolikt har rätt till reservnyckeln men har däremot inte rätt att gå in i din bostad utan din tillåtelse.

Hoppas svaret var till hjälp, även om det inte gav något konkret ja- eller nej-svar. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (598)
2021-07-27 Överlåtelseförbud och samägande samtidigt
2021-07-07 Handlat utan samtycke vid samägd fastighet?
2021-07-06 Tvångsförsäljning av hus
2021-06-30 Dold samäganderätt till hund

Alla besvarade frågor (94271)