Rätt till nedsättning av hyra när ventilation inte fungerar?

2020-11-05 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, vi hyr en lägenhet av det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden. En fläkt i ventilationssystemet har gått sönder och ventilationen står helt stilla och har gjort det i tio dagar. Stångåstaden har beställt en ny fläkt och den är på gång att installeras. Men vi har alltså bott i en lägenhet utan ventilation, det vill säga undermålig och rentav hälsofarlig inomhusluft, i tio dagar.Har vi rätt till ersättning i form av nedsättning av hyran?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen. Fortsättningsvis förkortad JB. Inledningsvis kan nämnas att under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 15 § JB).

Under hyrestiden kan du ha rätt till nedsättning av hyran om det uppstår hinder eller men i nyttjanderätten utan att du varit vållande (12 kap. 16 § JB som hänvisar till 12 kap. 11 § stycke 1 punkt 3 JB). Att ventilationen inte fungerat kan utgöra hinder eller men i nyttjanderätten. I 12 kap. 11 § stycke 1 punkt 3 JB står det att hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick. Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran är inte beroende av om hyresvärden orsakat bristen eller inte. Hur mycket hyran sätts ned beror på hur allvarlig skadan är. För att det ens ska bli aktuellt med hyresnedsättning krävs att du som hyresgäst påtalat felet för hyresvärden och nedsättningen räknas då från den tidpunkten. Du kan gå miste om nedsättning om du betalar hyran utan protest.

Mina råd till dig

Försök komma överens med din hyresvärd om hur du kan få kompensation för detta genom hyresnedsättning. Du ska ha påtalat felet och framfört dina krav innan, annars kan det bli svårt att få nedsättning i efterhand. Lycka till och jag hoppas att det löser sig!

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?