Rätt till nedsatt hyra pga buller och vibrationer från en byggarbetsplats?

2020-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Min fråga gäller nedsatt hyra med anledning av buller och vibrationer. Jag bor i ett hyreshus i ett område där just nu byggs det på tomten alldeles bredvid vårt hus. Bygget är en del av processen där man slår ner stora pålar i marken, vilket stör oss boende runtomkring väldigt mycket i form av ihärdigt bankande som hörs trots stängda dörrar och fönster och även öronproppar, och framför allt vibrerar det i huset så att det är märkbart när man är i lägenheten; vibrationerna känns i kontakt med golv och möbler och får växterna att skaka, och ett par grannar har t o m varit med om att glaset i duschkabinen har sprängts till följd av vibrationerna. Bullret och vibrationerna pågår till och från under dagen, med start från tidig morgon ca. 07.15 till sen eftermiddag. Finns det något vi grannar bör/kan göra för att eventuellt få kompensation t ex i form av tillfälligt nedsatt hyra under perioden åtminstone den här väldigt påfrestande fasen av bygget pågår? Med vänliga hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB), den s.k hyreslagen.

På tillträdesdagen ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen är att anse som fullt brukbar för det avsedda ändamålet, såvida inget annat avtalats (12 kap. 9 § JB). Hyresvärden är även skyldig att se till att lägenheten fortsätter vara i sådant skick under hyrestiden om inget annat avtalats (12 kap. 15 § JB).

Om det uppstår skada, hinder eller men i din hyresrätt utan att du har varit vållande kan du ha rätt till nedsättning av hyran (12 kap. 16 § p. 1 och 3 samt 12 kap. 11 § p. 3 JB). Med skada menas även brister.

För att du ska ha rätt till nedsättning av hyra krävs det alltså att störningarna från byggarbetet medfört en brist, ett hinder eller ett men i ditt nyttjande av din hyresrätt. Eftersom man kan behöva tåla störningar i en viss utsträckning kan det vara bra om du och dina grannar dokumenterar störningarna från byggarbetsplatsen för att kunna visa hur allvarliga de är.

Sammanfattning

Det kan vara så att du och dina grannar har rätt till nedsatt hyra under tiden som byggarbetet pågår om bygget hindrar er från att nyttja era lägenheter fullt ut. Om ni anser att sådant är fallet är det bra om ni för någon sorts dokumentation som bevisar det. Som regel har man som hyresgäst inte rätt till nedsatt hyra för den tid man betalt utan protest och utan att ha påtalat bristen. Det är därför viktigt att ni även informerar er hyresvärd om att ni upplever byggarbetet som väldigt påfrestande och att ni begär nedsättning av hyran under tiden som bygget pågår.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1841)
2021-01-17 Vad ska jag göra när min hyresgäst inte betalar hyran?
2021-01-17 Kan någon som man bor tillsammans med i en hyresrätt ta över hyreskontraktet utan hyresgästens samtycke?
2021-01-17 Får en hyresvärd gå in i lägenhet utan lov?
2021-01-16 Måsta jag ha hyresvärdens tillåtelse för att ha inneboende?

Alla besvarade frågor (88149)