Rätt till nedsänkt hyra

Vi har blivit tvungen att att flytta från våran lägenhet på grund av en vattenskada till en annan lägenhet men vi måste fortsätta att betala hyran fast vi inte kan bo kvar där. Och vi måste även betala hyran på våran nya lägenheten.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du skulle kunna få ett avdrag för hyran på grund av vissa problem i din hyreslägenhet som inte åtgärdats alternativt inte åtgärdats på ett korrekt sätt.

Vad säger lagen?

Lägenhetens skick och åtgärdsföreläggande

Den huvudsakliga lagen man utgår från vid frågor som rör bostadshyra är den så kallade hyreslagen som egentligen är jordabalkens (JB) 12:e kapitel. Regler om vilket skick lägenheten ska vara i hittar man i 12:9-18 (JB). Enligt 12:15 JB ska hyresvärden under hyrestiden hålla lägenheten i fullt brukbart skick, han ska dessutom med skäliga tidsmellanrum se till att det utförs sådana reparationer och ommålningar som behövs på grund av att lägenheten slits ut genom vanligt brukande. Enligt 12:16 JB är hyresvärden dessutom skyldig att åtgärda skador som uppkommer på lägenheten som inte orsakats av hyresgästen och att undanröja sådana hinder som kan påverka hyresgästens möjlighet att nyttja lägenheten (12:16 3 p JB).

Enligt 12:16 2 st JB kan hyresgästen om hyresvärden inte uppfyller sin underhållsplikt enligt vad som redovisats ovan ansöka hos hyresnämnden om att hyresvärden ska föreläggas att åtgärda felet (åtgärdsföreläggande). Detta föreläggande kan förenas med vite vilket innebär att hyresvärden kan få betala en avgift om han inte uppfyller det han ålagts att göra i enlighet med åtgärdsföreläggandet.

Nedsättning av hyran

Under vissa förutsättningar kan en hyresgäst ha rätt att betala en lägre hyra till hyresvärden. Ett exempel på en situation då hyran kan sättas ner är om hyresgästen själv åtgärdat ett problem som egentligen hyresvärden varit ansvarig att åtgärda enligt de regler jag gått igenom ovan. Nedsättning av hyran går inte till på så sätt att hyresgästen endast betalar hyresvärden ett lägre belopp, istället går det till så att hyresgästen enligt 12:21 JB deponerar det belopp som han eller hon anser att hyran ska nedsättas med hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar då hand om beloppet tills tvisten om hur mycket hyra som ska betalas är avgjord och betalar sedan ut beloppet till den som tillslut vinner den tvisten (12:22 JB).

Att göra på det här sättet är viktigt eftersom att om hyran inte betalas fullt ut (och om det visar sig att det saknas rätt till nedsättning av hyran) det skulle kunna utgöra en förverkandegrund för hyresavtalet vilket kan medföra att hyresgästen får flytta ut. Om beloppet istället är deponerat hos länsstyrelsen kan hyresvärden inte göra gällande att beloppet inte betalats till honom som en grund för att bli av med hyresgästen (12:21 3 st JB).

Bedömning i ditt fall - med stöd av 12 kap 16 § JB kan vi konstatera att hyresvärden brister i sin skyldighet att undanröja hinder som påverkar er rätt att nyttja lägenheten. Detta bör utgöra grund för nedsättning av hyran. Skäl för att få hyran nedsatt föreligger alltså och tillvägagångssättet ska gå till som nämns i 12 kap 21 § JB.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”