Rätt till lönehöjning under uppsägningstiden?

Hej,

Är uppsagd på grund av övertalighet. (efter 30 års anställning, tackade jag nej till en tjänst i samband med omorganisation, och blev då uppsagd)

Var ej fackligt ansluten, företaget har kollektivavtal.

Har ett års uppsägningstid, behåller lön och övriga förmåner (bil, sjukförsäkring) under uppsägningstiden. Är arbetsbefriad sedan 31 mars.

Min fråga är om lönejustering för 2015 gäller även mig? Jag blev uppsagd 2014-11-24 och nya löner skulle betalas ut fom 2015-06 men detta har jag inte fått och heller ingen kommunikation omkring detta från min chef. Det står inget om detta i min uppsägning.

En annan fråga; räknas semester under uppsägningstiden dvs april 2015 - november 2015?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden regleras av 12 § lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS. Den bestämmelsen lyder som följande:

”En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare”.

Under uppsägningstiden består anställningen, detta betyder att du har samma rättigheter och skyldigheter som övriga arbetstagare även om du är arbetsbefriad. Detta innebär alla som är anställda över revisionstillfället, i ditt fall 2015-06, omfattas av lönerevisionen. Således har du alltså rätt till löneökning under uppsägningstiden.

Gällande din andra fråga ”räknas semester under uppsägningstiden” så tolkar jag detta som att du undrar om du tjänar in semester även under uppsägningen. Svaret på detta är ja – du tjänar in semester (eller semesterersättning) till och med din sista arbetsdag. De intjänade semesterdagar och med det den semesterlön som du inte tagit ut i form av betald semester, får du ta ut i pengar.

Min rekommendation är att du kontaktar din chef angående lönerevisionen och begär höjd lön under kommande månader, samt retroaktiv utbetalning från tidigare månader.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000