Rätt till lön vid avslutad provanställning och fråga om betydelsen av att kontrakt "rivits"

FRÅGA
Jobbade på som telefonförsäljare på provanställning som enligt kontraktet var på 3 månader.Men efter 7 jobbade dagar fick jag nog och kände att telefonförsäljning inte var något för mig så jag åkte till jobbet och sade upp mig.Frågade chefen om jag behövde skriva på något och han sa nej, utan att han bara river kontraktet.Mailade han efter jag insåg att ingen lön kommit för de dagarna jag jobbat och frågade när lönen kommer, svaret jag fick var: "Eftersom du inte fullföljde kontraktet så sa jag att vi skulle riva det!"Nu har jag inte min kopia av kontraktet kvar längre så kan inte läsa igenom vad som står, men har jag ingen rätt av någon sorts ersättning för att jag jobbade där i 7 dagar i 9 timmar!?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!

Att din anställning upphört innebär ej att du gått miste om den lön som intjänats dessförinnan (en hävning har som utgångspunkt ingen retroaktiv verkan). Även om detta mot förmodan på något vis skulle ha avtalats har arbetsgivaren ytterst ringa möjligheter (om några) att vid eventuell tvist slippa betala eftersom det tveklöst är att anse som stridande mot god sed på arbetsmarknaden och högst oskäligt att inte betala någon lön för utfört arbete (jfr. 36 § avtalslagen).

Vad din arbetsgivaren gjort med det dokument vari anställningsavtalet nedtecknats är utan betydelse för frågan om något avtal förelegat eftersom kontraktet endast återger avtalsinnehållet. Något formkrav uppställs ej heller för ingående av anställningsavtal, varför du ej ens behöver visa att ett skriftligt dokument funnits. Givetvis kan det bli svårare att styrka anställningsförhållandet utan dokument, men du bör ändå ha goda möjligheter att nå framgång vid ev. tvist i domstol om andra bevis finns att tillgå (ex. anställda eller kunder som kan intyga att du arbetat på företaget). Med detta inte sagt att du i första hand bör vända dig till domstol då det torde vara tillräckligt att informera arbetsgivaren i fråga om gällande rätt.

Avtalslagen finner du här.

Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se.

Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81708)