Rätt till lön under uppsägningstiden

FRÅGA
Hej LawLine!Jag blev uppsagd den 25 nov 2020 pga arbetsbrist och har 3 månaders uppsägning.jag har haft månadslön under min anställning 40000,- brutto. Nu fick jag lönebeskedet och man har där ändrat till något de kallar dagslön i februari, där lönen blir ca 32 000,- brutto. Nu undrar jag om arbetsgivaren har rätt att göra så, då jag under min anställning alltid fått månadslön?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lön och andra förmåner under uppsägningstiden regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS). Jag tolkar din fråga som att arbetsgivaren ändrade din löneform utan att dina arbetsuppgifter eller anställningsavtal ändrades.

Rätt till lön under uppsägningstiden

Vid uppsägning har en an arbetstagare rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (12 § LAS). Bestämmelsen innebär kort och gott att arbetsgivaren under uppsägningstiden är berättigad till sin vanliga lön, i ditt fall månadslön. Dock gäller inte denna bestämmelse om det sker en lönesänkning för alla arbetstagare, det vill säga även personer som inte har sagts upp (se AD 2015 nr 33).

Om arbetsgivaren förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del av den, får arbetsgivaren avräkna inkomster som en arbetstagare har förvärvat eller uppenbarligen skulle kunna ha förvärvat i en annan anställning under uppsägningstiden (13 § LAS).

Detta gäller i ditt fall

Det framgår inte av frågan huruvida arbetsgivaren har sagt något om att du inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden. Förutsatt att inga ändringar av arbete, anställningsavtal eller dylikt gjordes är du berättigad till din vanliga månadslön under hela uppsägningstiden.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?