Rätt till lön under uppsägningstiden

Jag sade upp mig via sms ock klargjorde att om sms ej räckte så skulle jag lämna ett skriftligt när jag kom på jobbet dagen efter. När jag kommer till jobbet dagen efter möts jag i dörren av min chef som skickade hem mig och sade att jag ej behövde jobba uppsägningstiden. Har jag rätt till lön under uppsägningstiden? Han stängde samtidigt av min tjänstemobil och med andra ord gjort mig omöjlig att nå via telefon!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om anställningsskydd (LAS).

Först och främst kan jag säga att det inte uppställs något krav på att en arbetstagares uppsägning är skriftlig (8 § LAS e contrario).

En arbetstagare har rätt till sin lön och övriga anställningsförmåner under hela sin uppsägningstid oavsett om arbetsgivaren tilldelar en arbetsuppgifter eller inte, givetvis förutsatt att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande att arbeta (12 § LAS). Om arbetsgivaren som nu förklarar att du som arbetstagare inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden, har arbetsgivaren rätt att från ovanstående göra avdrag för (1) de inkomster du får in på annan anställning och (2) de inkomster som du under uppsägningstiden uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning (13 § LAS). Det är alltså i princip inte möjligt att få dubbla löner under uppsägningstiden, eller att avstå annan godtagbar anställning. Det åligger arbetsgivaren att styrka att den har rätt att göra dessa avdrag.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000