Rätt till lön under uppsägningstiden

FRÅGA
Jag sade upp mig via sms ock klargjorde att om sms ej räckte så skulle jag lämna ett skriftligt när jag kom på jobbet dagen efter. När jag kommer till jobbet dagen efter möts jag i dörren av min chef som skickade hem mig och sade att jag ej behövde jobba uppsägningstiden. Har jag rätt till lön under uppsägningstiden? Han stängde samtidigt av min tjänstemobil och med andra ord gjort mig omöjlig att nå via telefon!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om anställningsskydd (LAS).

Först och främst kan jag säga att det inte uppställs något krav på att en arbetstagares uppsägning är skriftlig (8 § LAS e contrario).

En arbetstagare har rätt till sin lön och övriga anställningsförmåner under hela sin uppsägningstid oavsett om arbetsgivaren tilldelar en arbetsuppgifter eller inte, givetvis förutsatt att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande att arbeta (12 § LAS). Om arbetsgivaren som nu förklarar att du som arbetstagare inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden, har arbetsgivaren rätt att från ovanstående göra avdrag för (1) de inkomster du får in på annan anställning och (2) de inkomster som du under uppsägningstiden uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning (13 § LAS). Det är alltså i princip inte möjligt att få dubbla löner under uppsägningstiden, eller att avstå annan godtagbar anställning. Det åligger arbetsgivaren att styrka att den har rätt att göra dessa avdrag.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
1RHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-15 17:43
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1350)
2019-10-16 Har jag uppsägningstid under en provanställning?
2019-10-16 Hur lång uppsägningstid har jag?
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

Alla besvarade frågor (73811)