Rätt till lön under uppsägningstid och uppsägning pga. sjukdom

FRÅGA
Hej!Jag har blivit uppsagd pga omständigheter som hänför mig personligen!Jag har varit sjukskriven under en period och av olika anledningar så förnyades inte läkarens sjukintyg. Min arbetsgivare hade dock full vetskap om att jag var sjuk fortfarande. I och med att jag inte hade något förnyat sjukintyg så har jag blivit uppsagd. Min arbetsgivare menar att jag är olovligen frånvaro. Mina fråga är då: I och med att jag är uppsagd som så bör jag väl få lön under uppsägningstiden?Kan arbetsgivaren yrka på olovlig frånvaro trots att dom haft vetskap och haft möten med t ex företagshälsan gällande min hälsa en månad efter att jag skulle inkommit med det förnyelsen av läkarintyget?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lön under uppsägningstid

Ja, det stämmer att du har rätt till lön under uppsägningstiden, men detta förutsätter att du står till arbetsgivarens förfogande och kan utföra arbete under uppsägningstiden. Rätt till lön under uppsägningstid regleras i 12 § LAS.

Uppsägning pga. sjukdom

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad och arbetsgivaren ska ange skäl för uppsägningen, enligt 7 § 1 st. LAS. En uppsägning kan bero på arbetsbrist eller personliga skäl. I ditt fall handlar det om personliga skäl.

När det kommer till uppsägning pga. sjukdom så brukar det vanligtvis inte vara acceptabelt att arbetstagaren uppsägs enbart pga. sjukdomen, eftersom det är möjligt att arbetstagaren tillfrisknar från sjukdomen och återgår i arbete. LAS ger sjuka arbetstagare ett stärkt anställningsskydd genom att ålägga arbetsgivare ansvar att försöka rehabilitera arbetstagaren. Syftet med rehabiliteringen är att arbetstagaren till slut ska kunna återgå i arbete. Tekniska hjälpmedel och nya arbetsuppgifter är exempel på rehabiliteringsåtgärder. Att arbetstagaren inte klarar av arbetsuppgifterna som finns i verksamheten, trots rehabilitering, kan utgöra saklig grund för uppsägning, men innan uppsägning meddelas ska omplaceringsmöjligheter inom företaget undersökas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska bl.a. försöka anpassa arbetet efter arbetstagaren så gott som det går eller lära arbetstagaren att sköta nya uppgifter för att uppfylla sin omplaceringsskyldighet, som uttrycks i 7 § 2 st. LAS. Ju större företag desto mer krävs av arbetsgivaren för att uppfylla sin omplaceringsskyldighet.

För att sammanfatta så har din arbetsgivare en del skyldigheter att uppfylla innan uppsägning blir aktuell. Se LAS, här

Hoppas detta svar var till din hjälp och att allt löser sig!

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81738)