Rätt till lön efter avslutad anställning

FRÅGA
Hej,Jag har fårt sparken från mitt jobb för att dom misstänkte att jag stal pengar från dom. Jag lämnade utan motstånd. Har varit missnöjd med hur saker sköts där länge och det va droppen för mig. Men nu betalar inte min chef ut min lön. Har han rätt att göra detta eller borde jag få min lön ändå?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Eftersom en betydande mängd nödvändig information saknas, däribland vilken anställningsform du haft (tillsvidareanställning eller någon form av tidsbegränsad anställning), är det inte möjligt att ge något preciserat svar. 

Metoderna för att avsluta ett anställningsförhållande skiljer sig åt markant beroende på vilken form av anställning som valts, likväl som tillåtligheten av olika åtgärder. Därtill gäller reglerna om uppsägningstid endast i förhållanden vilka avslutats genom uppsägning (tillsvidareanställning i de fall avsked ej skett eller tidsbegränsad anställning då detta har avtalats, jfr. 4 § 2 st. lagen (1982:80) om anställningsskydd), varav följer att andra anställningsförhållanden upphör omedelbart efter besked eller eventuellt efter att den frist som anges i 29-31 §§ ovannämnda lag löpt ut. Ingen lön utgår efter avslutad anställning, om än skadestånd kan komma ifråga (avvikande bestämmelser kan förekomma i kollektivavtal).

För att ett fullgott svar skall kunna ges är du välkommen att antingen i kommentarsform eller som en ny fråga avge mer detaljerad information beträffande anställningsformen, anställningstiden, vad som avses med att du ”lämnade utan motstånd” (ett frånträde från anställningen får i allt väsentligt samma konsekvenser som ett avskedande) samt huruvida termen ”sparkat” syftar på en uppsägning eller ett avsked. Det finns rikliga mängder praxis inom området som inte kan tillämpas korrekt utan relativt ingående information.

Lagen (1982:80) om anställningsskydd finns här att läsa i dess helhet.

Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1563)
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked
2020-06-30 Uppsägningen måste vara sakligt grundad

Alla besvarade frågor (81675)