FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 31/05/2018

Rätt till information om varför man blir uppsagd

Hej,

Jag har anställningsavtal som gäller tillsvidare och arbetsgivare har bestämt att uppsäga mig på grund av arbetsbrist men i anställningsbeskedet som jag fick står ingen anledning als till uppsägning, bara att arbetsgivare vill uppsäga. Som jag förstår har jag rätt att få anledning till uppsägningen skriftligt. Kan jag kräva att arbetsgivare skriver anledningen till uppsägning i uppsägningsbeskedet?

Tack i förväg,

Vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning

Frågan kring huruvida man kan kräva någon information om varför man blir uppsagd regleras i 9§ Lagen om anställningsskydd. Där sägs att man som arbetstagare kan kräva att arbetsgivaren uppger de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen. Där stadgas även att man som arbetstagare kan kräva att få denna information skriftligt. Jag tolkar dock lagen som att man inte nödvändigtvis kan kräva att informationen skrivs i just uppsägningsbeskedet, utan att den endast ger en rätt att få den skriftligt.

Påföljder om arbetsgivaren vägrar

Skulle arbetsgivaren trots detta vägra uppge informationen så kan man som arbetstagare kräva ett allmänt skadestånd enligt 38§ LAS. Ett sådant anspråk måste väckas inom 4 månader enligt 41§ LAS.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex HallströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?