Rätt till hyresreducering på grund av renovering?

2020-09-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Flyttade in i en lägenhet som inte var färdigrenoverad vid inflytt (trots att det var sagt att den skulle vara det). Är det skäl till att få hyresreducering?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att lägenheten du talar om är en hyresrätt, mitt svar kommer därför behandla i vilka fall en hyresgäst kan ha rätt till hyresreducering.

Utgångspunkten vad gäller hyresrätter är en lägenheten ska vara i fullt brukbart skick för dess ändamål vid tillträdesdagen, 12 kap. 9 § JB. Om renoveringen inte var klar och det innebär att ni inte kan bruka lägenheten till fullo, kan det vara skäl för hyresreducering. Om renoveringen är så omfattande att du inte kan bo i lägenheten så borde hela hyreskostnaden sättas ned.

Om hyresvärden kan anses ha varit försumlig, t.ex. genom att av vårdslöshet orsakat fördröjningen, kan du ha rätt till skadestånd för de skador du lidit på grund av lägenhetens skick inte varit ändamålsenligt. Det skulle exempelvis kunna omfatta att du tvingas till utgifter för annan bostad och övriga kostnader som uppstår till följd av att du inte kan flytta in.

Det jag rekommenderar dig att göra i situationen är att tala med din hyresvärd och kräva hyresreducering. Om denne inte går med på att reducera hyran bör du ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att driva ärendet vidare. Du är välkommen att kontakta Lawlines jurister här.

Jag önskar dig ett stort lycka till och du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid ytterligare frågor!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?