FrågaKÖPRÄTTÖvrigt30/11/2015

Rätt till hävning av bilköp?

Om man köper en bil av en privat person som säger att den har eget företag och bilen visar sig dagen efter vara felaktig har man då rätt och häva köpet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Beroende på om säljaren sålde bilen i egenskap av företagare, eller s.k. näringsidkare, eller om han sålde den för sin egen personliga räkning, så gäller olika lagar. I det förra fallet är konsumentköplagen tillämplig enligt 1 § och i det senare fallet är köplagen tillämplig enligt dess 1 och 4 § §. Eftersom detta inte framgår av din fråga, så besvarar jag frågan ur båda tänkbara scenarion:

Om säljaren sålde bilen i egenskap av näringsidkare (d.v.s. om han handlade för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, se 1 § 6 stycket konsumentköplagen).

I detta fall är som sagt konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Vad krävs för att du ska ha rätt att häva köpet i denna situation? Först och främst måste ett fel föreligga (då du inte nämner dröjsmål) i enlighet med 16-21 § § KKöpL. Eftersom du skriver i frågan att bilen är felaktig så utgår jag från att så är fallet.

Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet. För att få åberopa felet måste dock en reklamation ske enligt 23 § KKöpL. Om detta har skett, och köparen har krävt en annan åtgärd än avhjälpande eller prisavdrag, har säljaren trots detta rätt enligt 27 § att välja någon av dessa påföljder, om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Om du med andra ord kräver hävning, så kan säljaren i första hand trots detta erbjuda sig att själv avhjälpa felet.

Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen enligt 28 § häva köpet, om förutsättningarna i 29 § är uppfyllda. I 29 § föreskrivs, att köparen har rätt att häva köpet, om felet är av ”väsentlig betydelse för honom”. Med detta avses att en helhetsbedömning ska göras, d.v.s. om det finns någon särskild anledning varför det inte är tillräckligt att säljaren åtgärdar felet eller bekostar ett sådant avhjälpande. Felet kan t.ex. vara av väsentlig betydelse för dig om du var i snabbt behov av bil, och att bilens felaktiga skick helt har förfelat syftet med ditt köp. Mot bakgrund av den information du angivit i frågan är detta svårt att bedöma. Det kan dock sägas att om felet är sådant att det för en köpare i allmänhet är av liten betydelse, så måste du bevisa att det är av väsentlig betydelse just i ditt fall.

Slutsats: rätt till hävning kan alltså föreligga, om felet är av väsentlig betydelse.

Om säljaren sålde bilen i egenskap av privatperson.

I detta fall är som ovan nämnt köplagen (KöpL) tillämplig. I princip gäller samma enligt denna lag som enligt konsumentköplagen. Skillnaderna består framförallt i att köplagen är dispositiv enligt 3 §, vilket betyder att om du har avtalat om något annat med säljaren än vad som anges i lagen, så gäller ert avtal. Om inget annat har avtalats så gäller emellertid enligt lagen följande:

Precis som ovan så måste ett fel föreligga och felet måste ha reklamerats (17-21 och 32 § § KöpL). Hävning är även i detta fall subsidiärt till avhjälpande och omleverans, 36 § KöpL. Om inte detta kommer i fråga, så kan hävning krävas om förutsättningarna i 39 § är uppfyllda. I 39 § anges att ”avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse” för köparen, och att säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta. Angående ”väsentlig betydelse” så gäller samma som ovan beskrivet, men därutöver måste alltså säljaren vara i s.k. ond tro om att felet var av väsentlig betydelse för dig. Han ska t.ex. ha haft kännedom om att du var i direkt behov av bil eller liknande. I annat fall föreligger inte rätt att häva köpet.

Slutsats: för att ha rätt att häva köpet enligt köplagen, så måste felet dels vara av väsentlig betydelse, och dels så måste säljaren antingen ha insett detta eller borde ha insett det faktumet.

Hoppas du upplever att du fått din fråga besvarad. Har du övriga frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”