Rätt till hälften av sin före detta partners lön?

2015-12-20 i Underhåll
FRÅGA
Har man rätt till halva partnerns lön vid separation?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då det inte tydligt framgår om du och din f.d. partner var sambor eller gifta svarar jag utifrån båda fallen.

Om du och din före detta partner var sambor enligt Sambolagens (här) mening (två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll) ska vid en separation en bodelning ske om någon av samborna påkallar det. I en sådan bodelning ingår endast samboegendom. Sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, se SamboL 3 § och 8 §.
I en bodelning mellan två före detta sambor är det alltså den gemensamma egendomen som ska delas upp. En person ges inte möjlighet att kräva sin f.d. partner på halva dennes lön då det inte finns någon skyldighet för den ena att försörja sin före detta sambo vid en separation.

Om det istället rör sig om två före detta makar blir regleringen till viss del annorlunda. Enligt Äktenskapsbalken 6 kap 7 § (här) ska efter äktenskapsskillnad varje make svara för sin egen försörjning, men undantagsvis kan den ena maken bli underhållsskyldig under en övergångsperiod, se samma lagrum. Detta ska fastställas i dom. Det finns alltså ingen generell rätt att få hälften av sin före detta makes lön vid skilsmässa, men däremot en viss möjlighet till underhåll under en viss period.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85160)