Rätt till fortsatt anställning vid verksamhetsövergång

FRÅGA
Hej. Om jag säljer min servicebutik där jag har två deltidsanställda, kommer dessa två då per automatik att ha rätt till fortsatt anställning, oavsett ny ägares önskemål?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställdas rättigheter finns i Lagen om anställningsskydd (LAS), den hittar du här.

Aktieöverlåtelse

Först och främst bör det klargöras att i det fall det endast rör sig om en aktieöverlåtelse byts inte arbetsgivaren ut. Bolaget forsätter att vara detsamma oavsett vem som äger aktierna. En aktieöverlåtelse påverkar således inte de anställdas avtal och i det fall de har en tillsvidareanställning kan inte arbetsgivaren säga upp dem utan saklig grund, precis som innan aktieöverlåtelsen.

Verksamhetsöverlåtelse

Skulle det istället röra sig om en verksamhetsöverlåtelse får de anställda en ny arbetsgivare. De anställda följer då med till den nya arbetsgivaren och har samma rättigheter och skyldigheter som de hade innan, LAS 6b §. Härtill finns ytterligare ett skydd för arbetstagarna i LAS 7 §, tredje stycket, som stadgar att övergången i sig inte ska utgöra saklig grund för uppsägning. Arbetstagarna har emellertid rätt att själva välja att avstå från att följa med till den nya arbetsgivaren, LAS 6b §, fjärde stycket.

Det är som är viktigt att ha i åtanke är att det faktiskt rör sig om en verksamhetsöverlåtelse i lagens mening. EU-domstolen har ställt upp ett antal kriterier som får särskild betydelse vid bedömningen av om en verksamhetsöverlåtelse föreligger. Det man kan titta på är bland annat:

- frågan om företagets materiella tillgångar (t.ex. byggnader och lösöre) har överlåtits eller ej,

- värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten,

- om kunderna tagits över eller inte, och

- graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen,

Det viktiga enligt EU-domstolen synes vara att verksamheten efter övergången har bevarat sin identitet.

Sammanfattningsvis spelar det alltså ingen roll om det skulle röra sig om en aktie- eller verksamhetsöverlåtelse; de anställda har samma anställningsavtal som de hade tidigare och kan - om de har en tillsvidareanställning - endast sägas upp om det föreligger saklig grund.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1891)
2021-11-28 Uppsägningstid vid provanställning
2021-11-27 avslut av provanställning
2021-11-22 Vad finns det för formkrav på ett anställningsavtal och ett uppsägningsbesked?
2021-11-20 Gäller uppsägningstiden i LAS eller i anställningsavtalet?

Alla besvarade frågor (97420)