Rätt till ersättning för stulen egendom om försäkring saknas?

Hej,

Det blev inbrott i arbetsbilen. Jag hade min väska med värdesaker i. Min kollega glömde låsa bilen. Vem står för ersättning för sakerna som blev stulna? En polisanmälan har gjorts. Arbetsgivaren säger att försäkringen på jobbet inte täcker egendom. Behöver lite hjälp,har ingen hemförsäkring heller.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Vid avsaknad av försäkringsmöjligheter bedöms frågan utifrån skadeståndslagen (skL) för att få eventuell ersättning för din egendom. Den skada du har lidit är en s.k utomobligatorisk sakskada och förutsatt att rekvisiten för en ersättningsgill skada föreligger kan du få denna ersatt genom en skadeståndstalan. Rekvisiten för en ersättningsgill skada är: 1. Du ska ha lidit en skada - i detta fallet utgör stulen egendom en sakskada 2. Den ska vara orsakad av annan - Tjuven eller din kollega 3. genom passivitet eller handling - Att stjäla eller att inte låsa bilen 4. det ska föreligga adekvat kausalitet mellan handling och skadan - detta kan bäst sammanfattas som att handlingen eller passiviteten ska vara en påräknelig bidragande orsak till skadan.

Om polisen får fatt i tjuven är det självklart han som ska ersätta skadan (2 kap. 2 § skL).

Du kan även rikta ett skadeståndsanspråk mot din kollega. Således måste hans agerande varit vårdslöst (culpöst) eller uppsåtligt (2 kap. 1 § skL). Utifrån det du nämner i frågan är min bedömning att det kommer vara svårt att påvisa hur din kollega varit vårdslös i förhållande till att inte låsa bilen, det må vara oaktsamt men troligtvis inte till den grad att din kollega kan bli skadeståndsskyldig. Med det sagt kan bedömningen bli annorlunda om vi får mer information angående ditt ärende.

Ersättning genom brottsskadeersättning

Slutligen kan du försöka få ersättning genom brottsskadeersättning om du inte kan få det från gärningspersonen eller försäkringen. Detta betalas huvudsakligen ut för personskador eller kränkning, det finns begränsade möjligheter att få brottsskadeersättning för egendom (jfr 6 § Brottsskadelag).

Det är svårt att svara på vilka försäkringsmöjligheter din arbetsgivare har men utgångspunkten är att denne inte har ansvar för din privata egendom som du tar med dig till jobbet.

Du är varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med en jurist Här.

MVH,

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”