Rätt till ersättning för personskada orsakad av fall över ramp som inte märkts upp?

FRÅGA
HejMin mor befann sig i ett köpcenter.I centrumet hade en biltillverkare ställt upp en visningsbil på en vit ramp mot ett vitt golv. Man hade inte märkt upp golv eller ramp med varken belysning eller avspärrning. Min mor faller så handlöst i golvet och axeln tar den största smällen. Det som händer är att själva kulan i axeln går av. Detta är ingenting man kan operera eller gipsa i dagsläget utan man får se om det självläker. Om inte får man operera och sätta in en protes. Till att börja med så är hon sjukskriven på 100% i 8 veckor. Då hon arbetar inom vården som undersköterska, som innebär tunga lyft etc. kan hon inte vara i arbetet alls. Och det är inte säkert att armen blir 100% återställd. Biltillverkaren har inte visat något större intresse till att ersätta henne eller överhuvudtaget kontakta henne. Nu undrar jag hur man på bästa sätt går vidare i detta fallet. Finns det lagar som säger att hon bör bli ersättningsskyldig? Hur går man isåfall tillväga? Behöver man anlita jurist? Vänliga hälsningar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar att redogöra för huvuddragen av de delar inom den svenska skadeståndsrätten som kan vara av intresse för dig och även ge dig förslag på vad du kan göra vidare.

Jag har vänt mig till skadeståndslagen (SkL) i det här ärendet och du finner lagen i sin helhet här.

Vårdslöshet kan medföra skadeståndsansvar för personskada

I 2:1 SkL kan man läsa att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan."

Din mor har drabbats av personskada och för att skadeståndsansvar ska kunna fastställas krävs att biltillverkaren/köpcentrumet kan anses ha vållat skadan på grund av vårdslöshet (jag utgår från att det inte legat något uppsåt bakom den inträffade skadan).

Begreppet vårdslöshet kan även innebära handlande av bland annat oaktsamhet och i ditt fall skulle man, i en vållandebedömning, troligtvis vilja hävda att underlåtenheten att märka upp rampen skulle anses vårdslöst eller oaktsamt.

Adekvat orsakssamband krävs för skadeståndsansvar

För att skadeståndsansvar ska kunna fastställas krävs vidare att det finns ett orsakssamband mellan en handling/underlåtenhet och en skada samt att det är sannolikt att handlingen/underlåtenheten skulle kunna orsaka skada.

Det måste alltså göras en bedömning av om biltillverkaren/köpcentrumet kan anses ha förfarit oaktsamt på grund av underlåtenheten att märka rampen som bilen stod uppställd på, samt att det är troligt att sådan skada som din mor drabbats av skulle kunna uppkomma på grund av underlåtenheten.

Risken för skada kan bli utgångspunkt i vållandebedömningen

I en vållandebedömning tar man hänsyn till olika parametrar såsom författningar och föreskrifter, sedvana och praxis (hur gör man i allmänhet?). Om det inte finns vägledning att få genom föreskrifter eller sedvana måste man göra en bedömning med utgångspunkt i risken för skada. Ju större sannolikheten för skada är och ju större skador som kan tänkas uppkomma, desto högre krav ställs på att åtgärder som skulle kunna förebygga skada, vidtas. Till den bedömningen läggs också möjligheten för den ansvarige att inse risken för skada (om liknande skador inträffat tidigare är det inte svårt att inse att det föreligger risk för skada, t.ex.).

Vidare i ditt fall

Jag kan inte svara på huruvida skadeståndsskyldighet skulle kunna fastställas i det här fallet utan jag råder dig att antingen försöka kontakta biltillverkaren/köpcentrumet igen eller ta ärendet vidare med en jurist för att t.ex. upprätta en stämningsansökan.

Om du vill kan du kan boka tid med en av våra jurister via http://lawline.se/boka

Jag hoppas att du känner att du fått vägledning i ditt ärende!

Med vänliga hälsningar,

Maja Stolt Rosell
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?