Rätt till ersättning efter att ha halkat på blött restauranggolv

FRÅGA
Undrar om jag kan få någon ersättning efter att jag halkade på en restaurang igår pga golvet va blött. Och fick åka in till sjukhuset med kraftig smärta över revbenen som visade att jag har 2 sprickor efter röntgen. Även blev jag tvungen att sjukanmäla. Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

För att bedöma dina möjligheter till skadestånd kollar vi på skadeståndslagen (SkL).

Hur jag tolkar din fråga

Jag tolkar din fråga som att du primärt undrar om du kan kräva restaurangen på skadestånd. Reglerna är givetvis även tillämpliga på andra personer. Båda fallen kräver dock att du vet vem det är som orsakat skadan, och det kan vara desto svårare att bevisa att det är en annan gäst som varit orsaken, än om det rör sig om någon i personalen. Jag kommer därför främst att bedöma personalens och restaurangens ersättningsskyldighet.

Dina möjligheter till skadestånd beror på hur personalen på plats agerat

För att någon i personalen ska kunna bli skadeståndsskyldig krävs att någon i personalen antingen gjort golvet halt, exempelvis genom att ha hällt ut såpa på golvet med syftet att någon ska halka och slå sig, eller att någon i personalen agerat oaktsamt, exempelvis genom att ha märkt att golvet är halt, men inte gjort någonting för att förhindra att någon ska halka och slå sig. För att kunna kräva skadestånd krävs alltså att du kan bevisa att någon i personalen antingen med flit eller av oaktsamhet har orsakat att du halkat och slagit dig. Eftersom du inte vet vad eller vem som har orsakat att golvet är blött, så anser jag det svårt att föra en skadeståndstalan (2 kap. 1 § SkL).

Restaurangen blir skadeståndsskyldig om någon i personalen gjort fel i tjänsten

Om du kan påvisa att någon i personalen orsakat din skada, så kan du vända dig till och kräva skadestånd av restaurangen, eftersom arbetsgivaren ska ersätta all skada som en arbetstagare orsakat på grund av fel eller försummelse i tjänsten. Det får i de flesta fallen anses ligga inom tjänstens ram att som restauranganställd hålla koll på att golvet inte är halt, och om så är fallet, torka golvet eller åtminstone ställa upp en varningsskylt. I detta fall är skadeståndsskyldigheten för restaurangen strikt, d v s att de ska ersätta skadan även om de känt till personalens agerande eller inte (3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL).

Restaurangens ersättningsskyldighet kan sättas ned om du har en försäkring som täcker skadan

Om du exempelvis har en olycksfallsförsäkring tecknad, så är det mycket sannolikt att du åtminstone delvis kommer att bli ersatt ur din försäkring för skadorna. Då kan det anses lämpligt att sätta ned restaurangens ersättningsskyldighet i motsvarande mån (3 kap. 6 § första stycket SkL).

Sannolikt med ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust

Om du har behövt köpa medicin eller var tvungen att exempelvis betala för röntgen, så har du rätt till ersättning för dessa kostnader. Om du ådrogs inkomstförlust till följd av sjukanmälan, så har du även rätt att begära ersättning för inkomstförlusten (5 kap. 1 § första stycket första och andra punkterna SkL).

Sammanfattningsvis

För att kräva skadestånd av restaurangen krävs att du exempelvis kan bevisa vem det är som gjort golvet blött och att personen med handlingen haft till syfte att någon ska halka och skada sig, eller att någon åtminstone vetat om att golvet var blött, men struntade i att hindra eller varna någon från att halka. Min bedömning är att det kan vara svårt att föra en talan om skadestånd om man inte vet och kan bevisa vad eller vem som har orsakat skadan. Kan du bevisa detta, så är det sannolikt att du kommer få ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust. Glöm inte bort att du kan få ersättning ur eventuell försäkring, exempelvis om du har en olycksfallsförsäkring tecknad hos ditt försäkringsbolag.

Jag hoppas att du trots omständigheterna mår bättre, och att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?