Rätt till ej utbetald lön.

FRÅGA
HejJag blev muntligen uppsagd i september med beskedet att det inte fanns något arbete för mig efter 24/10 18.Jag sökte nytt arbete hos ett konkurrerande företag och höll min närmaste chef väl informerad under denna process. Chefen uppmuntrade mig hela tiden att fortsätta dialogen med konkurrenten.Den 24 / 10 då allt är klart med ny arbetsgivare, får den f d arbetsgivaren kalla fötter och påstår att jag inte är uppsagd och erbjuder mig att sitta hemma med full lönbara jag inte går till konkurrenten.Före detta arbetsgivaren vägrar betala min lön + övertid för oktober. Oberoende av huruvida anställningen upphörde den 24/10 på rätt sätt eller inte, kan arbetsgivaren vägra betala ut min oktoberlön ?Jag är inte fackansluten.
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist (7§ lag om anställningsskydd). En sådan uppsägning ska alltid vara skriftlig för att vara giltig, uppsägningsbrevet ska även innehålla information om du har företrädesrätt till återanställning eller inte och hur du ska överklaga uppsägningen. (8§ lag om anställningsskydd). Om dessa kriterier är uppfyllda har uppsägningen gått rätt till.

Oavsett om uppsägningen har gått rätt till eller inte så har du rätt till lön och övertidsersättning för den tid du arbetat enligt ditt anställningsavtal, det spelar ingen roll om du är fackansluten eller inte. Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön får du en fordran (betalningskrav) på denne, dessutom utgår ränta på beloppet (3§ räntelagen).Det spelar ingen roll om du är fackansluten eller inte.

Om det inte hjälper att vända sig till arbetsgivaren kan du vända till till kronofogdemyndigheten för att driva in skulden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Oscar Lado
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1393)
2019-12-11 Är inlägg på sociala medier skäl för uppsägning?
2019-12-11 Rättigheter vid uppsägning
2019-12-10 Kan jag säga upp mig från min visstidsanställning?
2019-12-10 Hur lång uppsägningstid har jag inom kommunen?

Alla besvarade frågor (75554)