Rätt till bostad vid uppbrott av samboskap

Hej!

Jag har varit sambo sedan 2010.

Min sambo ägde då ett hus och stod på alla lån. Vi har aldrig skrivit in mig i lånen utan jag har varje månad betalat en summa till honom.

Vi har 2 st gemensamma barn och han har 3 barn sedan tidigare.

Vi kommer mest troligt att separera och jag undrar om jag har rätt att bli utköpt ur huset?

Vi har inte skrivit något samboavtal vilket jag vet är jättedumt men jag har försökt att få honom till en advokat men det har tyvärr aldrig blivit av...

Mvh Jessica

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom ni är sambos blir Sambolagen tillämplig på er situation, den hittar du länkad här. Vid ett samboskap behöver inte en bodelning ske vid ett uppbrott, men om någon av er begär det ska det genomföras ändå, se 8§ SamboL. Det som då ska delas mellan er är den så kallade samboegendomen.

Samboegendom utgörs, enligt 4§ SamboL, av er gemensamma bostad samt ert gemensamma bohag under förutsättning att dessa förvärvats för gemensam användning. Vad en sambo ägde innan samlevnaden anses normalt inte vara förvärvad för gemensamt bruk. Då din sambo ägde er gemensamma bostad innan ni började sammanbo anses den som regel inte vara förvärvad för gemensamt bruk och utgör inte samboegenskap i lagens mening. Egendom som anskaffats i nära anslutning till att samlevnaden inleddes kan ibland anses ha förvärvats med avsikten att egendomen skulle användas för gemensamt bruk. I så fall kan huset anses utgöra samboegendom. I detta fall har din sambo enligt 17§ SamboL rätt att vid bodelningen istället för att lämna egendomen till dig, betala motsvarande belopp i pengar och på så sätt köpa ut dig ur huset.

Om inte huset är att betrakta som samboegendom har du dessvärre ingen rätt att bli utköpt ur huset utan det tillfaller din sambo.

Enligt 22§ SamboL har den sambo som inte äger den gemensamma bostaden, som inte heller utgör samboegendom, rätt att överta bostaden om denna innehas med hyres- eller bostadsrätt. Detta ska ske under förutsättning att den andre sambon, du i ert fall, bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Skulle du i ett sådant läge överta bostaden har du däremot en skyldighet att ersätta din sambo för värdet på bostaden.

Sammanfattningsvis

Du saknar rätt att bli utköpt ur huset om det inte anses utgöra samboegendom. Däremot kan du, om du anses ha bäst behov av bostaden och det i övrigt anses skäligt, samt att du framställt ditt anspråk i tid, eventuellt ha möjlighet att köpa ut din sambo om bostaden innehas med hyres- eller bostadsrätt.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning