Rätt till bostad efter upphörande av samboförhållande

2016-10-08 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo skall gå isär å står för halva huset var. Båda vill behålla huset men jag som har egen snickrar firma har ett stort behov av huset och dess garage mm där jag förvarar maskiner,material mm. Har jag mer rätt till att behålla huset då?Vi har 2 gemensamma barn 3 och 8 år. Vi vill att dom skall få bo tryggt kvar i huset. Jag kan lösa ut henne och hon kommer behöva hjälp från föräldrar mm som kan lägga in en slant men kanske inte tillräckligt ändå. Frågan är ändå om jag kan få ha mer rätt till huset då jag isf får lägga ner firman och då bli arbetslös mm. Tacksam för snabbt svar. Mvh snickarn
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta regler för din situation finns i Sambolagen (här).

När ett samboförhållande upphör (t.ex. då parterna flyttar isär - 2 § SamboL här) ska en bodelning ske om någon sambo begär det. Detta framkommer av 8 § SamboL (här).

Vid samboskap ingår endast bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning i bodelningen (3 § SamboL här). Här skiljer sig bodelning vid äktenskap och samboskap. Eftersom ni står för halva huset var kommer jag att utgå från att ni förvärvat det för gemensam användning. Huset är därmed samboegendom och ska ingå i bodelningen.

Nu återstår frågan vem av er som har bäst rätt till bostaden.

Vid en lottläggning bestäms vilken sambo som ska få rätt till vilken egendom i bodelningen. Av 16 § 2 st SamboL (här) framkommer att den sambo som har bäst behov av bostaden även ska få rätt till den. Detta under förutsättning att det med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

Avgörande för behovsbedömningen är vem som ska ha den faktiska vårdnaden av barnen. Av din fråga framkommer dock inte detta. Har du och din sambo redan avtalat om vårdnaden bör således det gå före den behovs- och skälighetsbedömning (16 § 2 st) som jag nu kommer att göra.

Behov:

Som du framfört är du beroende av huset för förvaring av maskiner mm. för att kunna fortsätta driva din firma. Detta måste ställas mot din sambos behov. Dock väger dina skäl tungt i bedömningen av vem som behöver bostaden mest. Det bör också bedömas vem som har lättast att skaffa sig en ny bostad. I och med att du förlorar ditt jobb om bostaden skulle övergå till din sambo bör din sambo (som jag nu åtgår från har kvar sin inkomst) kunna ha bättre förutsättningar för att hyra/på annat sätt ordna ny bostad.

Skälighet:

En faktor som kan vägas in i skälighetsbedömningen är den ekonomiska förlust som drabbar båda parter om fastigheten går över till den andra. Av din fråga framkommer att du har möjlighet att lösa ut din sambo. Även om summan riskerar att inte vara tillräcklig tycks hon även kunna få hjälp från annat håll. Förlorar du bostaden förlorar du din firma och din inkomst. Det kan enligt min bedömning därmed anses skäligt att bostaden går till dig vid en bodelning.

En ytterligare faktor att väga in i bedömningen är hänsynen till era barns bästa. Barnens bästa ska vara avgörande i alla beslut om boende. Detta framkommer av 6:2a Föräldrabalken (här). En helhetsbedömning måste härtill göras. Här bör hänsyn tas till era barns unga ålder och dess behov av trygghet med två föräldrar med stabila inkomter.

För fall där en sambo övertar den gemensamma bostaden har denne möjlighet att istället för att utge samboegendom, köpa ut sin fd. sambo genom att betala motsvarande värde i pengar, dvs. halva lägenhetens värde. Detta framkommer av 17 § SamboL. Då du är den enda som har denna möjlighet talar detta för att du kommer att få ta över bostaden vid en bodelning.

Samlad bedömning

Min bedömning är att du har goda möjligheter att få rätt till bostaden vid en bodelning. För fall där mamman skulle få rätt till den faktiska vårdanden om barnen kan dock utgången bli en annan.

____________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar eller känns situationen fortfarande oklart är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej. Tack för svaret. Jo, vi skall ha delad vårdnad. Hon får låna ca 800000 från banken men att köpa ut kostar ca 2,5 miljon. Betyder hon måste låna 1,7 miljoner av föräldrar som verkar helt otroligt. Jag får låna dessa 2,5 milj. Bohaget är väl det som är innanför dom 4 väggarna som man delar upp? Sen har vi bara huset å står 50/50 på det. Och det måste delas såklart. Vi båda vill att nån bor kvar för barnens skull. Jag anser mig mest trolig att bo kvar här då jag har firman samt min övriga familj nära. Vad tror du? Med vänlig hälsning, Snickarn
2016-10-08 16:14
Hej! Som du säger ska den person som övertar den gemensamma bostaden köpa ut sin fd. sambo genom att betala motsvarande värde i pengar. Detta framkommer av 17 § SamboL. Personen som övertar bostaden ska alltså kompensera sin fd. sambo med lägenhetens halva värde. Då du är den enda som har denna möjlighet är min bedömning att du kommer få ta över bostaden vid en bodelning. I fördelningen av bohag omfattas bara egendom som ni förvärvat för gemensam användning (3 § SamboL). Sådan egendom är tex möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Bohag som används uteslutande för ena partens bruk ingår dock inte (6 § SamboL). Egendom som förvärvats för fritidsändamål samt genom arv, testamente eller gåva med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom undantas även (7 § resp. 4 § SamboL). Vem av er som får rätt till vilken egendom avgörs efter vem som behöver egendomen mest. Samma behovsbedömning som för bostad görs även för bohag enligt 16 § 2 st SamboL (se bedömningen i svaret ovan). (Länk till SamboL: https://lagen.nu/2003:376) Om ni inte lyckas komma överens om vem som får rätt till bostaden och annan egendom vid bodelning kan ni ansöka om en bodelningsförrättare i tingsrätten. Behöver du hjälp med upprättande av ansökan om bodelningsförrättare kan du boka tid hos en jurist som är specialiserad på bodelning på http://lawline.se/boka. Jag hoppas att situationen blev något klarare. Tveka inte på att höra av dig i kommentarsfältet eller på min mail anna.hovstadius@gmail.com annars! Lycka till! Vänliga hälsningar, Anna Hovstadius
2016-10-09 16:43
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2652)
2020-10-28 Ska ett avgångsvederlag ingå i en bodelning?
2020-10-28 Med vilket belopp ska sambon lösas ut från den gemensamma bostaden?
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?

Alla besvarade frågor (85497)