Rätt till bostad efter upphörande av samboförhållande

2016-10-08 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo skall gå isär å står för halva huset var. Båda vill behålla huset men jag som har egen snickrar firma har ett stort behov av huset och dess garage mm där jag förvarar maskiner,material mm. Har jag mer rätt till att behålla huset då?Vi har 2 gemensamma barn 3 och 8 år. Vi vill att dom skall få bo tryggt kvar i huset. Jag kan lösa ut henne och hon kommer behöva hjälp från föräldrar mm som kan lägga in en slant men kanske inte tillräckligt ändå. Frågan är ändå om jag kan få ha mer rätt till huset då jag isf får lägga ner firman och då bli arbetslös mm. Tacksam för snabbt svar. Mvh snickarn
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta regler för din situation finns i Sambolagen (här).

När ett samboförhållande upphör (t.ex. då parterna flyttar isär - 2 § SamboL här) ska en bodelning ske om någon sambo begär det. Detta framkommer av 8 § SamboL (här).

Vid samboskap ingår endast bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning i bodelningen (3 § SamboL här). Här skiljer sig bodelning vid äktenskap och samboskap. Eftersom ni står för halva huset var kommer jag att utgå från att ni förvärvat det för gemensam användning. Huset är därmed samboegendom och ska ingå i bodelningen.

Nu återstår frågan vem av er som har bäst rätt till bostaden.

Vid en lottläggning bestäms vilken sambo som ska få rätt till vilken egendom i bodelningen. Av 16 § 2 st SamboL (här) framkommer att den sambo som har bäst behov av bostaden även ska få rätt till den. Detta under förutsättning att det med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

Avgörande för behovsbedömningen är vem som ska ha den faktiska vårdnaden av barnen. Av din fråga framkommer dock inte detta. Har du och din sambo redan avtalat om vårdnaden bör således det gå före den behovs- och skälighetsbedömning (16 § 2 st) som jag nu kommer att göra.

Behov:

Som du framfört är du beroende av huset för förvaring av maskiner mm. för att kunna fortsätta driva din firma. Detta måste ställas mot din sambos behov. Dock väger dina skäl tungt i bedömningen av vem som behöver bostaden mest. Det bör också bedömas vem som har lättast att skaffa sig en ny bostad. I och med att du förlorar ditt jobb om bostaden skulle övergå till din sambo bör din sambo (som jag nu åtgår från har kvar sin inkomst) kunna ha bättre förutsättningar för att hyra/på annat sätt ordna ny bostad.

Skälighet:

En faktor som kan vägas in i skälighetsbedömningen är den ekonomiska förlust som drabbar båda parter om fastigheten går över till den andra. Av din fråga framkommer att du har möjlighet att lösa ut din sambo. Även om summan riskerar att inte vara tillräcklig tycks hon även kunna få hjälp från annat håll. Förlorar du bostaden förlorar du din firma och din inkomst. Det kan enligt min bedömning därmed anses skäligt att bostaden går till dig vid en bodelning.

En ytterligare faktor att väga in i bedömningen är hänsynen till era barns bästa. Barnens bästa ska vara avgörande i alla beslut om boende. Detta framkommer av 6:2a Föräldrabalken (här). En helhetsbedömning måste härtill göras. Här bör hänsyn tas till era barns unga ålder och dess behov av trygghet med två föräldrar med stabila inkomter.

För fall där en sambo övertar den gemensamma bostaden har denne möjlighet att istället för att utge samboegendom, köpa ut sin fd. sambo genom att betala motsvarande värde i pengar, dvs. halva lägenhetens värde. Detta framkommer av 17 § SamboL. Då du är den enda som har denna möjlighet talar detta för att du kommer att få ta över bostaden vid en bodelning.

Samlad bedömning

Min bedömning är att du har goda möjligheter att få rätt till bostaden vid en bodelning. För fall där mamman skulle få rätt till den faktiska vårdanden om barnen kan dock utgången bli en annan.

____________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar eller känns situationen fortfarande oklart är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2748)
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?
2021-02-25 Avräkning av skulder vid bodelning
2021-02-25 återfå utgifter under äktenskap
2021-02-23 Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

Alla besvarade frågor (89567)