FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/02/2015

Rätt till bil vid bodelning när make står som ägare.

Hej!

Jag och min man ligger i skilsmässa. Vi har varit gifta i fem år. Under äktenskapet köpte vi en personbil som var ämnad att han skulle ha i jobbet. När vi skaffade en annan bil till honom övertog jag den första bilen men han står kvar som ägare. Nu hotar han med att ta bilen ifrån mig vilket skulle innebära enorma problem för mig och barnen. Har han rätt att ta bilen? Äger vi den inte gemensamt då den köptes inom äktenskapet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Makars egendom delas i äktenskapsbalken in i giftorättsgods respektive enskild egendom. Giftorättsgods är egendom som skall inkluderas i bodelningen medan enskild egendom lämnas utanför bodelningen.

En makes egendom är att anse som giftorättsgods och tas med i bodelningen om den inte är att anse som enskild egendom enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap 2 §. Att din make står som ägare på bilen är inte ett kriterium för att bilen skall betraktas som enskild egendom. Denna är alltså att se som giftorättsgods och skall därmed ingå i er bodelning.

Huvudregeln är att när avdrag gjorts på de skulder som belöper på giftorättsgodset skall detta läggas samman och delas på hälften 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Skulle resultatet av denna delning anses oskäligt kan resultatet jämkas så att en make får behålla mer av sin egendom. Detta gäller dock endast om det finns betydande skillnader i era nettoförmögenheter. Man tar även hänsyn till äktenskapets längd. I regel är jämkning vanligare vid korta äktenskap (under 5 år) än längre äktenskap.

Såvida din situation inte omfattas av undantagssituationerna ovan bör bilen vara att anse som giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har övriga funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000