Rätt till avbeställning av paketresa, då UD avråder resenärer från resa

2017-11-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och min familj har bokat en omfattande resa till Kenya i början av januari. Idag läste vi på UD:s hemsida att man avråder svenska resenärer från att resa till Kenya. Denna information har inte förmedlats från vår researrangör och vi undrar nu vilka rättigheter vi har om vi vill avboka resan? Har vi rätt till återbetalning? Vi kan också tänka oss en ny resa till annat (icke drabbat) land i Afrika, kan man kräva att arrangören vidtar åtgärder för att möjliggöra detta?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din resa utgör en paketresa. De nyckelord i din fråga som jag kopplar till paketresa är: "omfattande resa", "avtal" och "researrangör."

Kraven för att en paketresa ska anses föreligga är att resan består av transport och boende eller något av detta i kombination med en turisttjänst. En turisttjänst är exempelvis ett teaterbesök, en fotbollsmatch eller en hyrbil. Dessa måste i sin tur utgöra en väsentlig del (måste alltså finnas ett visst mått av organisering i resan) av arrangemanget och inte vara knutna till transporten eller boendet. Lagen gäller alltså inte när du köper endast transport/endast boende osv. Resan måste vidare vara i minst 24 timmar/ innehålla övernattning och säljas till ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra (Lag (1992:1672) om paketresor (paketreselagen) 2 §)

Resan är tvingande till konsumentens/resenärens fördel, vilket innebär att avtalsvillkor som researrangören tillämpar och som är till nackdel för resenären, inte gäller mot denne (Paketreselagen 4§). Researrangören har en informationsplikt att bland annat informera om resmålet. (Paketreselagen 8§). Du har som resenär alltid rätt att frånträda avtalet om ett avtalsvillkor ändras och det är till väsentlig nackdel för dig (Paketreselagen 12§). Ett villkor på säkerhet i en resa torde tala starkt för att det kan leda till en väsentlig nackdel för resenären om villkoret äventyras.

Frånträder resenären avtalet enligt 12 §, har hen rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Du har alltså rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet och om du nu godtar en sämre ersättningsresa - har du alltid rätt till mellanskillnaden (paketreselagen 13 §).

* OBS: Vidare kan SRF:s regler bli tillämpliga, om din researrangör är medlem i SRF. Se här specifikt vad som gäller vid en ingripande händelse där UD uttalat sig.

Det första du bör göra nu är att kontakta din researrangör för att meddela din inställning till resan och se vilka nya alternativ som erbjuds.

Lycka till och trevlig resa!

Viktoria Tomsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?