Rätt till att ta del av beslutsunderlag vid uppsägning på grund av arbetsbrist

FRÅGA
Hej,Jag har blivit uppsagd pga av arbetsbrist. Min arbetsgivare (offentlig) har gjort en omplaceringsutredning där det konstaterades att det inte fanns någon ledig anställning för mig, trots att det fanns flera lediga tjänster inom mitt kompetensområde. Jag har därför ogiltigförklarat uppsägningen.Min arbetsgivaren har nekat mig att få ta del av omplaceringsutredningen inkl allt beslutunderlag pga av kommande arbetsrättslig förhandling. Har arbetsgivaren rätt att neka mig detta material?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga!

Begäran om underlag för skälen till uppsägning

Din arbetsgivare är skyldig att på begäran av dig uppge de omständigheter som ligger till grund för din uppsägning. Uppgiften ska vara skriftlig om du begär det (9 § Lag (1982:80) om anställningsskydd). Den svåra juridiska frågan är vilken information som omfattas av bestämmelsen. Detta uttrycks inte direkt av bestämmelsen och inte heller motiven till bestämmelsen (förarbeten). Men eftersom att utredningen ifall du har tillräckliga kvalifikationer för de andra lediga tjänsterna är direkt sammanhängande med frågan om din uppsägning är sakligt grundad, är det troligt att du genom denna bestämmelse kan begära ut beslutsunderlaget. Syftet med bestämmelsen är att underlätta för en arbetstagare som vill föra en talan om uppsägningens giltighet. Att inte på begäran lämna besked är ett skadeståndsgrundande brott mot paragrafen. Detta har avgjorts av Arbetsdomstolen i en tidigare tvist ( AD 1978 nr 61).

Bevisfråga för påstående om otillräckliga kvalifikationer

En arbetsgivare som påstår att en arbetstagare saknar tillräckliga kvalifikationer för andra lediga tjänster har i princip bevisbördan för detta påstående. Det är alltså arbetsgivaren som måste bevisa detta vid en tvist i domstol. Detta framgår av av Arbetsdomstolen i en tidigare tvist (AD 1978 nr 84).

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor!

Carl Trolle Olson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1856)
2021-09-27 Får jag starta bolag under min uppsägningstid?
2021-09-26 Skälig grund för avsked
2021-09-26 Har jag rätt till uppsägningstid?
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?

Alla besvarade frågor (95951)