Rätt till att ta del av beslutsunderlag vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Hej,

Jag har blivit uppsagd pga av arbetsbrist. Min arbetsgivare (offentlig) har gjort en omplaceringsutredning där det konstaterades att det inte fanns någon ledig anställning för mig, trots att det fanns flera lediga tjänster inom mitt kompetensområde. Jag har därför ogiltigförklarat uppsägningen.

Min arbetsgivaren har nekat mig att få ta del av omplaceringsutredningen inkl allt beslutunderlag pga av kommande arbetsrättslig förhandling. Har arbetsgivaren rätt att neka mig detta material?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga!

Begäran om underlag för skälen till uppsägning

Din arbetsgivare är skyldig att på begäran av dig uppge de omständigheter som ligger till grund för din uppsägning. Uppgiften ska vara skriftlig om du begär det (9 § Lag (1982:80) om anställningsskydd). Den svåra juridiska frågan är vilken information som omfattas av bestämmelsen. Detta uttrycks inte direkt av bestämmelsen och inte heller motiven till bestämmelsen (förarbeten). Men eftersom att utredningen ifall du har tillräckliga kvalifikationer för de andra lediga tjänsterna är direkt sammanhängande med frågan om din uppsägning är sakligt grundad, är det troligt att du genom denna bestämmelse kan begära ut beslutsunderlaget. Syftet med bestämmelsen är att underlätta för en arbetstagare som vill föra en talan om uppsägningens giltighet. Att inte på begäran lämna besked är ett skadeståndsgrundande brott mot paragrafen. Detta har avgjorts av Arbetsdomstolen i en tidigare tvist ( AD 1978 nr 61).

Bevisfråga för påstående om otillräckliga kvalifikationer

En arbetsgivare som påstår att en arbetstagare saknar tillräckliga kvalifikationer för andra lediga tjänster har i princip bevisbördan för detta påstående. Det är alltså arbetsgivaren som måste bevisa detta vid en tvist i domstol. Detta framgår av av Arbetsdomstolen i en tidigare tvist (AD 1978 nr 84).

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor!

Carl Trolle OlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”