Rätt till att bilda partier och kandidera i val

2021-01-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Kan politiska partier förbjudas i Sverige, och politiker portas från att kandidera i val och så?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till regeringsformen, RF, som är en av våra grundlagar och innehåller regler om bland annat demokratiska fri- och rättigheter.

I 2 kap. 1 § 5 p RF stadgas föreningsfriheten. Det är en grundläggande del av vår demokrati som innebär att man har frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Där innefattas rätten att bilda ett parti.

Det finns dock undantag. Det är möjligt att inskränka föreningsfriheten genom lag, om det är nödvändigt för det demokratiska samhället och inskränkningen är proportionerlig. Den får inte gå så långt att den fria åsiktsbildningen hotas (2 kap 21 § RF). Dessutom stadgas särskilt att föreningsfriheten endast får begränsas när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (2 kap 24 § 2 st RF). Med det menas t ex beväpnade miliser. Om ett parti skulle vara av den karaktären kan det alltså i vissa fall undantas från föreningsfriheten och förbjudas genom lag.

När det gäller att kandidera till val är även det en rättighet som tillkommer alla medborgare. Enligt RF 3 kap 4 är alla som har rösträtt valbara till riksdagen. Alla som är medborgare, över 18 år, och bor eller har bott i Sverige har rösträtt, enligt samma paragraf.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91293)