Rätt till återanställning hos tidigare arbetsgivare efter att jag har sagt upp mig?

FRÅGA
Jag har arbetade på en arbetsplats där jag jobbade heltid och till slut fick en fast anställning. Jobbade där i tre år cirka. Sen sa jag upp mig för en resa. Har jag rätt att kräva återanställning i och med att jag var anställd så pass länge innan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I nuvarande arbetsrättsliga regelverk finns ingen rätt till återanställning i den situation arbetstagaren tidigare har sagt upp sig själv. Anledningar till detta kan jag bara spekulera kring. Först och främst väcks tanken att en sådan ordning vore hämmande för rörligheten på arbetsmarknaden. Rätt till återanställning i en sådan situation skulle innebära en stor risk för arbetsgivaren om tidigare anställd plötsligt kräver återanställning med följd att två personer är anställda för samma uppdrag.

Däremot finns reglering om företrädesrätt till återanställning till samma eller liknande arbete hos arbetsgivaren för en arbetstagare som blivit uppsagd av arbetsgivaren på grund av arbetsbrist (se 25-27 § lagen om anställningsskydd). Arbetsbrist avser samtliga situationer där uppsägning från arbetsgivaren är berättigat och inte beror på personliga skäl hos arbetstagaren i fråga. Eftersom din fråga angår att du själv sagt upp dig är denna företrädesrätt inte aktuell.

Sammantaget finns ingen rätt till återanställning och detta gäller oaktat hur länge du tidigare har varit anställd. Om du har sagt upp dig och anställningen avslutas så kan något förenklat sägas att dina band till arbetsgivaren är klippta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82737)