Rätt till arv i avliden förälders ställe

2020-02-22 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Jag har en fråga:Min Pappa har gått sedan lång tid.Nu har min farbror gått bort som inte har varit gift eller har någon förälder kvar i livet och inte fått barnJag har 1st farbror och 2st fastrar kvar Jag har 2st bröder.Ärver vi något i normala fall för vår pappas del?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker börja med att gå igenom vad som gäller så länge det inte finns något testamente. Sedan ska jag beskriva vilka skillnader ett testamente kan göra.

Relevanta bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver när inget testamente finns?

De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) dvs släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1 § ÄB)

När det som i detta fallet inte finns några bröstarvingar, ärver istället de i andra arvsklassen. Då blir det istället föräldrarna till den som avlidit som ärver hälften var efter sitt barn. Då båda föräldrarna är avlidna, får istället arvlåtarens (din farbrors) syskon dela på arvet. I ett avlidet syskons plats träder deras barn. (2 kap. 2 § ÄB) För att lättare kunna förstå vem som ska få hur mycket, kan man tänka sig ett släktträd, där varje gren i trädet ska få lika mycket.

Vad gäller i detta fallet?

Då din farbror inte hade några barn och båda föräldrarna är avlidna, är det hans syskon som ska ärva. Som jag tolkar det hade din farbror totalt fyra syskon, inklusive din far. I vanliga fall ska då alla syskonen ärva 25% var. Eftersom din far är avliden, får du och dina bröder träda i hans ställe. Du och dina bröder får då dela lika på de 25% som er far annars hade ärvt.

Detta kan ändras genom testamente

Det som sagts ovan gäller bara om inget annat står i ett testamente. Arvlåtaren har rätt att själv genom testamentet bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Reglerna om laglott (en del av arvet som man alltid har rätt till) omfattar endast bröstarvingar, som är de enda som inte kan göras arvlösa genom testamente. (7 kap. 3§ ÄB)

Sammanfattningsvis

Din farbrors syskon ska ärva lika mycket var. Du och dina bröder har rätt att dela på de 25% som er far skulle ha ärvt. Detta gäller dock bara om inget annat framgår av testamente. Ingen av de släktingar som finns har någon garanterad rätt till arv, eftersom detta bara är aktuellt för bröstarvingar.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1474)
2020-09-23 Vem ärver min far och min bonusmamma?
2020-09-23 Vem kommer ärva min farmor?
2020-09-22 Kan jag testamentera mitt arv till mitt styvbarn om jag avlider före min mor?
2020-09-22 Kan ett särkullbarns moder ärva från särkullbarnets fader?

Alla besvarade frågor (84287)