Rätt till arv efter syskon enligt den legala arvsordningen

2017-10-30 i Arvsordning
FRÅGA
Min syster har dött 2017-10-18, hon var gift och dom hade en son. Hennes man dog 2013-09-19 och hennes son dog 2015-01-17. Testamente saknas. Är det någon mer som har arvsrätt förutom jag och mina syskon? T.ex. hennes avlidna makes syskon.
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den legala arvsordningen
I 2 kap. Ärvdabalken (ÄB) så anges den legala arvsordningen, det vill säga i vilken ordning en släkting till en avliden har rätt till arv. Jag kommer först att förklara hur arvet kommer fördelas, sedan kommer jag förklara om någon mer än ni kan ha rätt till arvet.

Arvet från din syster ska fördelas enligt följande
Vem arvet kommer tillfalla beror på om den avlidne sonen har egna barn.

Om sonen har egna barn så kommer arvet från systern att tillfalla dem, 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. Detta beror på att systerns bröstarvingar (sonen) kommer först i arvsordningen, men om sonen dött så träder hans avkomlingar i hans ställe och övertar arvet. Barn och barnbarn utgör således den s.k. första arvsklassen. När denna är "uttömd", d.v.s. om sonen inte har egna barn och ingen finns i första arvsklassen, så går vi vidare till andra arvsklassen och ser om någon finns där att överta arvet.

I andra arvsklassen finns först din systers föräldrar och sedan syskon, 2 kap. 2 § ÄB. Är era föräldrar fortfarande i livet kommer arvet från systern således att tillfalla dem, där de tar hälften var. Är endast en förälder vid liv går den avlidne förälderns hälft av arvet från systern vidare till er syskon som får dela denna lott lika. Är båda era föräldrar avlida tillfaller istället hela arvet er syskon att dela lika på.

Kan någon mer ha arvsrätt?
Det krävs släktskap för att man ska ha en rätt till arv, se här 2 kap. 4 § ÄB, såvida man inte förordnar om arvet i testamente. Du angav dock att testamente inte finns. Ingen i hennes makes släkt, exempelvis hennes avlidna makes syskon, kan därför inte på något sätt få del av arvet.

Sammanfattning
Har sonen egna barn kommer de att överta din systers kvarlåtenskap. Har han inte egna barn tar era föräldrar över arvet. Är era föräldrar inte i livet är det ni som syskon som har rätt till systerns kvarlåtenskap. Ingen utan släktband kan få del av arvet såvida det inte förordnats om i testamente.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1664)
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?
2021-09-08 Om rätt att ärva efter sina mor-och farföräldrar

Alla besvarade frågor (95697)