Rätt till arv efter avliden farbror

2021-01-18 i Arvsordning
FRÅGA
Min biologiska Farbror är avliden. Han har inga barn, ogift, ej sambo. Min Biologiska pappa är avliden. Dem två Biologiska Bröderna hade samma mor/ far. Dem har 2 halv systrar. Alltså har dem 4 samma Mamma. Ärver jag min Avlidna Farbror?! Hur kommer det bli..? Är jag med i arvsledet, istället för min Pappa?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga behöver vi vända oss till Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i svaret att utgå ifrån att inget testamente finns.

Arvsledet

I första hand är det arvlåtarens barn som ärver denne (2 kap. 1 § ÄB).

Eftersom din farbror inte hade några barn kommer arvet istället att tillfalla din farbrors föräldrar som får dela lika på arvet (2 kap. 2 § första stycket ÄB).

I din fråga framgår inte om din farbrors föräldrar fortfarande är vid livet. Jag kommer därför nu att ställa upp olika utfall utifrån olika förutsättningar.

Om båda föräldrarna lever

Om din farbrors båda föräldrar lever, får de dela lika på arvet (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Du blir inte arvtagare.

Om bara en av föräldrarna lever

Om bara en av föräldrarna fortfarande är vid livet kommer denne få halva arvet från din farbror, och den andra förälderns lott kommer att fördelas mellan dennes avkomlingar (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Om farbroderns moder är avliden

Det betyder att om farbroderns far är vid livet och modern har avlidit så får fadern halva arvet efter din farbror. Den andra halvan fördelas mellan moderns avkomlingar, det vill säga din pappa och hans två halvsystrar, eftersom de alla är moderns avkomlingar (2 kap. 2 § andra stycket och tredje stycket ÄB).

Eftersom din pappa inte längre lever, kommer du få hans andel. Hade din pappa fler barn än dig delar ni på arvet (2 kap. 2 § andra stycket).

Om farbroderns fader är avliden

Om det istället är din farbrors far som avlidit och modern fortfarande är vid livet kommer halva din farbrors arv tillfalla hans moder, och den andra halvan kommer att fördelas mellan faderns avkomlingar. Det betyder att om fadern inte hade andra barn än din pappa och din farbror kommer arvet att tillfalla dig och eventuella syskon eftersom ni träder i eran pappas ställe (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Om farbroderns båda föräldrar är avlidna

Om ingen av farbroderns föräldrar är vid livet ser fördelningen lite annorlunda ut. Då tar farbroderns syskon hela arvet. Din pappa ärver din farbror genom både modern och fadern, och halvsystrarna ärver bara genom modern (jämför 2 kap. 2 § andra och tredje styckena ÄB). Andelen som går till din pappa är således större än den som går till hans halvsystrar. Eftersom din pappa är avliden träder du i hans ställe. Hade din pappa fler barn delar ni lika på arvet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

Under förutsättning att din farbrors båda föräldrar inte längre är vid livet kommer du att få ta del av farbroderns arv då du träder i din pappas ställe. Hur mycket du får beror på om båda föräldrarna eller bara ena är avliden etc. Eftersom jag saknar dessa uppgifter är det svårt att ge ett fullständigt svar på hur stor andel du får.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar. Har du fler funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Amanda Aitomäki
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1605)
2021-05-07 Vad händer med arvet efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens bortgång?
2021-05-04 Har kusiner arvsrätt enligt lag?
2021-05-02 Ärver min svärdotter mig?
2021-05-01 När arvinge går bort kort efter arvlåtaren

Alla besvarade frågor (92074)