FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/09/2014

Rätt till andra makens pension vid skilsmässa?

Hej ! Jag har varit gift i mer än 11 år och sambo i 15 år. Jag har en fråga ang skilsmässa. Från de företag min man jobbat för under våra år tillsammans som gifta har de satt in pensionsförsäkringar utöver hans lön. Jag undrar om det är så att jag har rätt till en del av de pengarna eller om de pengarna som då är insatta som pensionspengar till honom endast tillhör honom i detta fall?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för din fråga. Vid skilsmässa ska en bodelning upprättas (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Huvudregeln är att vid bodelning ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som inte gjorts enskild genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken). Dock ska vissa pensionsförsäkringar undantas från bodelningen. 

Oöverlåtbara eller personliga rättigheter ska inte ingå i bodelningen om detta strider mot vad som gäller för rättigheten (10 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken). I regel ska varken tjänstepension eller allmän pension tas med i bodelningen, eftersom dessa ofta är oöverlåtbara. Dock kan rätten till tjänstepension ändå ingå i bodelningen om rättighetsinnehavaren kan förfoga över rättigheten, trots att den har ett överlåtelseförbud (jfr NJA 1960 s. 411). Rent inkomstskattemässigt gäller att om arbetsgivaren äger försäkringen som arbetstagaren får, så anses försäkringen i princip oöverlåtbar (58 kap. 16 och 17 §§ inkomstskattelagen). 

Om en pensionsförsäkring ska ingå i en bodelning vid skilsmässa, beror på hur försäkringsavtalet är utformat. Privat pensionsförsäkring ingår i bodelningen och ska delas lika mellan makarna (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om en arbetstagare äger sin egen tjänstepension och där arbetsgivaren endast betalar för premierna, bör denna tjänstepension likställas med en privat pensionsförsäkring och därmed ingå i bodelningen. Allt detta leder till att svaret på din frågeställning är beroende av pensionsförsäkringsavtalets utformning, men generellt ingår inte en tjänstepension i bodelningen.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare