Rätt för ägare att återta hittegods

2014-12-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag är student och bor i utlandet. När jag skulle flytta hemifrån så hade jag pengar som jag inte ville ta med mig utomlands. Då la jag pengarna i en låda och sen grävde jag ner lådan i en skog. Fick nyss reda på att grannen har lyckats hitta min låda. Den överlämnade han över till polisen. Kan jag nu på något sätt få tillbaka mina pengar som jag hade i lådan?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Då någon upphittar vad annan tillhör blir lagen om hittegods tillämplig. Enligt 3 § har ägaren rätt att återta hittegodset om han eller hon betalar Polismyndighetens och upphittarens skäliga kostnader i anledning av fyndet och skälig hittelön. 

Ägaren måste dock kunna styrka att han/hon är den verkliga ägaren av hittegodset. I ett fall som detta kan det vara svårt då det rör sig om kontanter i en låda. Vilka beviskrav som ställs kommer jag inte gå in närmare på. Enligt 4 § så gäller följande "Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren i annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset."

Jag föreslår därför att du kontaktar polismyndigheten snarast och försöker styrka att lådan tillhör dig.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll