Rätt att väcka talan om skadestånd för målsägande

Hej! :)

Jag har en processrättslig fråga som jag vill ha svar på.

I följande PM (https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior/rattspm_2013_01_skadestand.pdf) från åklagarmyndigheten föreskrivs att åklagare, i samband med strafföreläggande ska föra målsägandens talan om enskilt anspråk om anspråket inte är uppenbart obefogat. Vidare sägs att åklagare, i de fall anspråket är för högt (och därmed uppenbart obefogat) bör åklagaren kontakta målsäganden, informera denne om detta och ge denne möjlighet att justera beloppet. Min fråga hänför sig till de fall åklagaren väljer att avstå från att informera målsäganden om att denne yrkat ett för högt belopp och utfärdar strafföreläggande utan att bifoga det enskilda anspråket. Kan målsäganden i sådana fall väcka talan om skadestånd? Vad är utsikterna att nå framgång med en sådan talan förutsatt att yrkat belopp är skäligt? Hur handläggs en sådan talan? Min tanke är att det inte borde vara något problem att vinna en sådan talan då det redan finns ett utfärdat strafföreläggande (den misstänkte har ju då erkänt brott och följaktligen bör målsäganden vara skadeståndsberättigad?).

Vänligen,

Erik

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att det enskilda anspråket inte togs med i strafföreläggandet. Om så är fallet kan målsäganden väcka talan om skadestånd, (se 13 kap. 1-2 §§ Rättegångbalken).

Det är svårt för mig att uttala mig om förutsättningarna för en sådan talan att vinna bifall, men att gärningsmannen har erkänt talar ju starkt för att hen har orsakat skadan som ska ersättas.

För att väcka en sådan talan lämnas en stämningsansökan in till tingsrätten i svarandens hemort (se 10 kap. 1 § Rättegångsbalken). Målet kommer att handläggas som ett tvistemål, och om inte parterna förlikas kommer det slutligen att avgöras av tingsrätten. Sedan rätten har prövat skadeståndsskyldigheten är det inte möjligt att väcka talan om skadestånd för samma skada igen (se 17 kap. 11 § 3 st. Rättegångsbalken).


Hoppas du har fått svar på din fråga.
Mvh,

Rebecca AxelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”