Rätt att taga arv

2019-08-30 i Arvsordning
FRÅGA
Modern dör och hennes man är avliden sedan tidigare. Kvar finns 3 barn. Under pågående bouppteckning dör ett av barnen vilken är gift. Har den avlidnes änka rätt till arvet hennes make skulle haft. När i tid räknas ett arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Makes arvsrätt

I tredje kapitlet ärvdabalken framgår det om makes arvsrätt. Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken ska den överlevande maken ärva allt från den avlidne maken. Det betyder att all kvarlåtenskap tillfaller den överlevande maken. Det betyder helt enkelt i detta fall att modern som överlevde fadern ärvde honom.

De enda som har rätt att få ut sitt arv direkt är så kallade särkullbarn, alla andra får vänta på sitt så kallade efterarv. Det betyder att syskonet till din plastpappa kommer att ha rätt till efterarv den dag din mamma går bort, 3 kap 2 § ärvdabalken. Efterarv har alla barn rätt till när sina föräldrar dör. Det betyder att ni alla tre barn ska dela lika på arvet som era föräldrar har.

Vem ärver vem om det inte finns ett testamente?

Först gick en av dina föräldrar bort, vilket betyder att din mor ärvde din far som jag nämnde här ovan. Därefter har din mor nu dött och ni är tre syskon som ska dela lika på arvet. Vad händer då med arvet kan man fråga sig?

Huvudregeln i svensk rätt är att ens barn ärver en när man går bort. Detta står i 2 kap 1 § ärvdabalken, den första arvsklassen är arvlåtarens barn. Det betyder att ni tre syskon ska ärva era föräldrar. Om det är att ni får 150 kr i arv, ska varje barn ha 50 kronor. Detta framkommer av 2 kap 1 § 2 st ärvdabalken.

Vad händer om ett syskon har dött – vem ärver då?

Den första arvsklassen som jag förklarade ovan 2 kap 1 § ärvdabalken är arvlåtarens barn. Det vill säga ni. Men eftersom ditt syskon har dött så vem ärver då den delen? Om ditt syskon har dött så är det dennes barn som ärver den delen. Detta kallas för istadarätt, barns avkomlingar ärver. Istadarätten är obegränsad. Det betyder om ditt syskon har barn, barnbarn eller barnbarns barn så ska de ärva dennes del.

Men om dessa inte finns, så förklarar 2 kap 2 § ärvdabalken att föräldrarna ska ärva men om de inte finns i livet går arvet till syskonen.

Tidpunkten för arv

Laglotten beräknas vid den tidpunkt som när föräldern har gått bort.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81727)