Rätt att ta del av bouppteckning

FRÅGA
Min pappa gick bort när jag endast var några månader gammal. Min mamma har alltid sagt att vi endast fick 40.000 kronor och att de pengarna är slut. Nu har jag fått information om att vi egentligen fick ca 500.000 kronor och vill nu se vad som stämmer men jag kan inte hitta papperna. Finns det någon möjlighet att jag kan få tag i dessa någonstans? Jag är 15 år gammal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en person avlider sker en bouppteckning vilket innebär att det sker en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Denna bouppteckning registreras sedan hos skatteverket.

En bouppteckning är en offentlig handling vilket innebär att varje svensk medborgare har rätt att få tillgång till handlingen, bouppteckningen. Att man har rätt att ta del av en offentlig handling framhår av 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen, att du är minderårig är inte ett hinder så länge du är svensk medborgare. Därefter följer av 12 § att en allmän handling genast ska lämnas ut på begäran så att den kan läsas vilket ska vara avgiftsfritt. Om du du vill ha en kopia av handlingen så kan det förekomma att myndigheten tar ut en liten avgift för att kopiera och skriva ut handlingen, en rätt som myndigheten har enligt 13 § .

Sammanfattningsvis, så har du alltså rätt att ta del av en bouppteckning, eftersom att det är en offentlig handling, och denna handling ska lämnas ut till dig efter att du frågar om det hos myndigheten. Från skatteverket kan du få ut en kopia av bouppteckningen varav alla tillgångar din far lämnade efter sig ska stå där, följ länken här.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll