Rätt att ta arv

Hej! Min mor har avlidit och hon var gift med min far som långt tidigare gått bort. Mor hade ett särkullbarn, min halvsyster. Mina föräldrar skrev 1984 ett inbördes testamente där deras tillgångar, efter deras bortgång, skulle tilldelas deras båda döttrar, Allt enligt laga rätt. Hur tolkar man detta i arvsavseende? Undrande dotter

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Jag tolkar detta som att de vill att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt lag och då enligt Ärvdabalkens regler. Ärvdabalken anger hur en avlidens kvarlåtenskap ska fördelas i de fall den avlidne inte själv givit besked om detta i ett testamente. 

Lagens fördelning av kvarlåtenskapen följer i stor utsträckning genetiska släktband. Den eller de som är närmst släkt med den avlidne ärver alltså före mer avlägsna släktingar. Släktingarna är indelade i olika arvsklasser där de i den första arvsklassen står först på tur att ta arv efter den avlidne. Principen innebär att de i första hand är arvlåtarens avkomlingar, så kallade bröstarvingar, som ärver, se 2 kap 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Arvlåtarens barn tar lika lott. 

Jag uppfattar det så att det är du och din halvsyster som är de enda bröstarvingarna. Om så är fallet kommer du och din halvsyster att ta lika del i arvet från er mor och du kommer ensamt att ärva din far. Detta då din halvsyster inte har, enligt ärvdabalkens regler, någon arvsrätt efter din far. 

Hoppas du fick din fråga besvarad. 

Vänligen, 

Emelie PiironenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo