Rätt att sälja saker som ej hämtats ut

2017-03-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej. Mitt namn är XXX YYY, verksamhetschef på ett socialt företag vid namn Bolaget i Örebro. I vår verksamhet har vi bl.a. en cykel- & mopedverkstad. Ibland lämnar kunder in t.ex. en moped för service och/eller reparation. När vi utfört beställt uppdrag aviserar vi kunden att den produkten är klar för avhämtning. Men ibland avhämtas inte produkterna. Vi har produkter stått hos oss i 1 år. Utifrån detta behöver vi ta fram ett kundkvitto som kunden skall få när han/hon lämnar in något till oss för service/reparation. På detta kundkvitto har vi författat följande text: "Till Bolaget cykel- & mopedverkstad inlämnad vara/produkt som ej uthämtats inom 3 månader efter avisering om att varan/produkten är klar för avhämtning tillfaller helt Bolaget. Efter 3 månader äger kund ej rättighet till inlämnad vara/produkt utan kan sålunda av Bolaget bli föremål för försäljning. Vid en eventuell försäljning äger ej kund rätt till försäljnings-beloppet utan det tillfaller helt Bolaget. Kund äger ej heller rätt till kompensation enligt ovan angivna villkor för ej uthämtad vara"Min fråga är nu om denna ovanstående text är juridiskt hållbar d.v.s. att det inte finns någon risk för, att om informationen är utlämnad skriftligen, att vi begår något juridiskt fel om vi efter tre månader säljer en icke uthämtad inlämnad produkt.Med vänliga hälsningar XXX YYY
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I enlighet med Lawlines anonymitetspolicy har jag anonymiserat samtliga person- och bolagsnamn i frågan.

Den här frågan regleras genom lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte hämtats ut. Notera att om ditt bolag handlar med konsumenter är lagen tvingande. Det vill säga att avtalsvillkor är ogiltiga om de avviker från vad som sägs i lagen och är till konsumentens nackdel (se 2 §). Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att bolaget främst riktar sig till konsumenter (och inte andra näringsidkare). Skulle ni handla med andra näringsidkare råder det (i princip) avtalsfrihet.

Ett avtalsvillkor om att hela försäljningsbeloppet ska tillfalla bolaget är inte giltigt om ni handlar med en konsument. Bolaget har rätt att täcka sin fordran samt kostnader för försäljning (annonskostnader mm) men om försäljningen resulterar i ett överskott ska detta genast betalas tillbaka till kunden (se 10 § första stycket). Näst sista (och kanske även sista) meningen i ditt förslag är således verkningslöst mot konsumenter.

Villkoren för att få sälja saker som inte hämtats ut är (se 3 §):

1. Uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla

2. Kunden har därefter anmanats att hämta saken och i denna anmaning upplysts om att saken kommer att säljas om hen ej hämtar ut saken inom viss tid. Denna tid får inte vara kortare än 3 månader.

3. Den tid som har angetts i anmaningen har löpt ut.

Tänk dock på att näringsidkaren inte har rätt att sälja en sak om kunden skulle vända sig till näringsidkaren för att få ut saken trots att tidsfristen löpt ut men innan saken har hunnit säljas. Detta eftersom försäljningsrätten endast gäller saker som inte hämtats. För att kunden ska få ut saken kan han emellertid bli skyldig att betala de kostnader som näringsidkaren har haft för anmaningsförfarandet. Andra meningen i ditt förslag är således inte heller helt i linje med vad lagen föreskriver.

Mitt förslag är snarare att du hänvisar kunden till denna tillämpliga lag på kundkvittot. Man skulle kunna författa texten i stil med följande:

"Om kunden ej hämtar ut varan inom tre månader från den dag avisering om att varan är klar för avhämtning meddelats, har Bolaget, i enlighet med Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats, rätt att sälja den inlämnade varan".

Jag ska slutligen påpeka att det aldrig är dumt att vara för tydlig, särskilt när det gäller denna typ av standardavtalsvillkor. Det kan vara klokt att muntligen upplysa kunden i samband med utlämnandet av kundkvittot vad detta avtalsvillkor innebär. Du bör dessutom se till att kunden får samma information när du aviserar om att varan kan hämtas ut. Principen om att upplysa kunden om särskilt betungande villkor i ett standardavtal gäller även om du handlar med en annan näringsidkare.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om du vill ha ytterligare hjälp med författning av avtalsvillkoret och hur du ska tänka i dessa situationer rekommenderar jag att du bokar ett möte med Lawlines juristbyrå.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?