Rätt att säga upp kontrakt pga bruten förutsättning?

2017-11-05 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Jag har precis förvärvat ett hyreshus med bostäder och lokaler. En hyresgäst hyr en större lokal med avtal från 2016-2019. Uppsägning av kontraktet ska ske minst 9 månader för den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med 3 år för varje gång.Ett borgensavtal finns (Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 5) där ett AB är borgensman för en borgensförbindelse som gäller fullt ut. Nu har dock AB't satts i konkurs. Kontraktet (Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 120) har ikryssat "Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av borgen" samt har en text under Särskilda bestämmelser "Borgensavtal med 'Företagsnamnet AB'".Med tanke på att borgenären nu är försatt i konkurs, är detta skäl nog för att jag ska kunna bryta kontraktet i förtid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Såsom jag tolkar din beskrivning har borgensmannen gått i konkurs (skilj begreppet från "borgenär", vilket betyder något helt annat) och nu vill du häva avtalet med hyresgästen pga att borgensmannen inte längre utgör en säkerhet.

Enligt en tolkning av ert avtal bör man kunna dra slutsatsen att du har rätt att häva. Den delen du citerat säger tydligt att hyresavtalet ska anses ogiltigt när borgensmannen inte längre utgör en säkerhet. Så är uppenbarligen fallet för en borgensman som är försatt i konkurs.

Rättsföljden av att ert avtal blir ogiltigt är att den lagstadgade uppsägningstiden om 3 månader gäller (6 § andra stycket hyreslagen). Självklart är hyresgästen betalningsskyldig för denna hyra i vanlig ordning men säkerhet kan alltså inte krävas av borgensmannen.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar! För företag erbjuder vi obegränsad rådgivning för fast pris, läs mer om Lawline premium här.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (362)
2021-09-18 Lurad av chefen att ingå uppsägningsavtal
2021-09-09 Vad kan man göra efter att ha lurats/manipulerats till att skriva på ett avtal?
2021-09-07 Är avtalet ogiltigt?
2021-08-21 Avtals ogiltighet vid demens

Alla besvarade frågor (95725)