Rätt att säga upp anställningsavtal

FRÅGA
Jag har skrivit kontrakt med en bemanning företag och de hyr ut mig till deras kund under sommar. Jag skrev före vecka och de sa att jag kommer få schema men jag har inte fått nåt än. Kan jag ångra påskriven kontrakt ??? Eller måste fortsätta med de.
SVAR

Hej, och tack för att Ni vänder er till Lawline med er fråga!

I detta fall blir Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) tillämplig. Ett påskrivet kontrakt är ett bindande avtal. När man är anställd av ett bemanningsföretag är man arbetstagare hos bemanningsföretaget, och inte hos kundföretaget.

Svaret beror på om det är en tillsvidareanställning eller om det är en tidsbegränsad anställning. Enligt 4 § LAS kan en tillsvidareanställning sägas upp av en arbetstagare utan giltigt skäl. Däremot måste ett anställningsavtals uppsägningstid beaktas. Enligt 4§ 3 st LAS har en arbetstagare rätt att frånträda anställningen med omedelbar verkan, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter. Detta är ett högt krav, som inte kan användas i detta fall. Uppsägningstiden kan regleras i anställningsavtalet, annars gäller en månads uppsägningstid enligt 11 § LAS.

En tidsbegränsad anställning upphör enligt 4 § LAS utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats. En tidsbegränsad anställning är enligt 5 § LAS tex säsongsarbete och vikariat. Det betyder att det som huvudregel inte går att säga upp ett tidsbegränsat avtal förrän tiden för anställningen har gått ut. Däremot kan uppsägningstid ha reglerats i anställningsavtalet, och då gäller den avtalade uppsägningstiden, eftersom avtal är bindande.

Mvh

Julia Ekerot
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81779)