Rätt att överta skadad egendom?

Mitt barnbarn har förstört hjulen på en kamrats skateboard och hens föräldrar vill att den ersätts med vad den kosta 1500kr. Vi sa då att vi ville se kvitto på att den verkligen kosta så mycket, då helt plötsligt nöjde de sig med 700. Men vi menar ska de ha betalt så mycket vill vi ha den södriga skateboarden. Är det en rimlig sak att göra. Tacksam för svar. PIA

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Som huvudregel gäller enligt skadeståndslagen 2 kap. 1 § att den som orsakar en sakskada ska ersätta skadan, med detta menas att man ska utge ersättning som motsvarar antingen kostnaden för att reparera föremålet eller anskaffningsvärdet, dvs vad det skulle kosta att köpa ett nytt, likvärdigt föremål. När skadan har orsakats av barn gäller vissa speciella regler om att t ex den skadevållande ska ersätta skadan i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till hans ålder och liknande. Om skadan har orsakats genom brott (t ex skadegörelse) ska föräldrarna ersätta skadan (se 2 kap. 4 § och 3 kap. 5 §). Ofta är det upp till den som lidit skadan att visa att anspråket, i ditt fall 700 kr, är ett skäligt belopp.

Din fråga handlar dock om att ni vill ha den förstörda skateboarden. Skadeståndsansvaret gör bara att man blir skyldig att ersätta en skada som man har vållat, och äganderätten till det förstörda föremålet går inte över genom att man betalar ersättning för att köpa ett nytt. Ni kan givetvis avtala om att ni ska få den förstörda skateboarden mot pengar för att köpa en ny, men det finns ingen skyldighet för den nuvarande ägaren att gå med på detta. Man så att säga inte förvärva äganderätten till någonting genom att förstöra det och betala ersättning till ägaren, om inte denne går med på det.

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”