Rätt att överta bostad vid upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Hej!Min sambo äger en bostadsrättslägenhet sen tidigare, jag flyttade in till honom för 4 år sen och betalar halva boendekostnaden varje månad. Vad händer vid en separation, kan han kasta ut mig ur sin lägenhet? Lånet står min sambo för. Jag känner mig väldigt otrygg.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om ett samboförhållande upphör på grund av att samborna flyttar isär så ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, om någon av samborna begär detta. Detta framgår av Sambolag (2003:376) 8 § första stycket. Som samboegendom räknas endast sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att de har förvärvats för sambornas gemensamma användning (Sambolag 3 §). Som gemensam bostad räknas bland annat bostadsrätt som ena sambon äger i byggnadsdel när denna är avsedd som sambornas gemensamma hem och i huvudsak innehas för detta syfte (Sambolag 5 § första stycket, punkt 3). Eftersom din sambo dock redan hade bostadsrätten när samboförhållandet inleddes i samband med att du flyttade in så kan inte bostaden anses ha förvärvats för er gemensamma användning, varvid den inte utgör samboegendom. Med andra ord så ingår inte bostadsrätten i en eventuell bodelning.

Även om bostadsrätten inte kan anses som samboegendom så finns det fortfarande en annan möjlighet för dig att överta bostaden. Eftersom din sambo innehar den gemensamma bostaden med bostadsrätt, och denna inte utgör samboegendom, så kan du överta bostaden i samband med att samboförhållandet upphör om du kan anses bäst behöva den och övertagandet är skäligt i relation till övriga omständigheter. Om ni inte har några gemensamma barn så måste dock synnerliga skäl föreligga för att övertagande ska bli möjligt (Sambolag 22 § första stycket). Aspekter som kan tala för att du ska anses bäst behöva bostaden är exempelvis om du har ditt arbete i närheten av bostaden, och du har begränsade möjligheter att skaffa en ny bostad inom rimligt avstånd, eller har egna barn. Skäligheten avgörs på samma sätt utifrån en helhetsbedömning, exempelvis utifrån din sambos ekonomiska och sociala situation. Om ni inte har gemensamma barn så uppställs som sagt högre krav på övertagande av bostadsrätten. Om du har vårdnad om eget barn så innebär det sannolikt inte i sig självt att kravet på synnerliga skäl är uppfyllt, med hänseende till att samboförhållandet endast har varat i fyra år. Det torde därtill krävas ytterligare starka sociala skäl, exempelvis sjukdom eller liknande, för att ett övertagande i ett sådant fall ska vara möjligt.

För att kunna överta bostaden så måste du framställa anspråket senast tre månader efter att samboförhållandet upphör i samband med din utflyttning (Sambolag 22 § andra stycket). Om du anses kunna överta bostadsrätten så ska du vid ett övertagande ersätta din sambo, antingen genom avräkning vid bestämmandet av era andelar i bodelningen eller i pengar. Om du däremot ställer godtagbar säkerhet så kan du få skäligt anstånd med betalningen (Sambolag 22 § tredje stycket).

För en mer uttömmande bedömning av dina möjligheter att överta bostadsrätten i händelse av separation så föreslår jag att du vänder dig till en jurist specialiserad på familjerätt för ytterligare vägledning, förslagsvis vår samarbetspartner Familjens Jurist. Du kan vända dig till dem via http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85501)