Rätt att överta bostad + tvångsförsäljning

2019-01-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Min sambo och jag skall separera. Vi har tre gemensamma barn och äger en villa 50% var. Endast en av parterna har ekonomiska förutsättningar att köpa den gemensamma bostaden till marknadsvärde. Av känslomässiga skäl vägrar den andra parten att sälja sin andel utan anser att bostaden skall säljas till helt ny ägare. Frågan är om den ena parten kan vägras att köpa loss den gemensamma bostaden ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, deras samboegendom delas mellan dem i en bodelning, 8 § Sambolagen. För att en bodelning ska ske måste alltså någon av er begära att så ska ske. Det är inget som sker automatiskt. Begäran ska ske inom ett år från samboförhållandets upphörande, 8 § 2 st. SamboL.

För det första behöver avgöras om bostaden är samboegendom eller enskild egendom. Samboegendom är bostad som köpts/ fåtts för gemensam användning, 3 § SamboL. Eftersom ni äger 50 % av villan var antar jag att så är fallet.

Vid en eventuell bodelning av sambos kan den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget, ha rätt till att få denna egendom på sin lott vid bodelning, 16 § 2 st. Sambolagen. Den sambo som bäst behöver bostaden kan alltså få den på sin lott. Sker detta ska den såklart kompensera den andra sambon.

Skulle ingen av er begära bodelning kan denna möjlighet inte göras gällande. Istället gäller lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt. Där föreskrivs att en delägare i samägd egendom kan söka till domstol att villan ska för gemensam räkning säljas på offentlig auktion, om den andra delägaren inte visar att synnerliga skäl föreligger för annat, 6 § samäganderättslagen. Detta innebär att om ingen bodelning sker kan den ena besluta att villan ska säljas på offentlig auktion. Inget hindrar däremot den andra delägaren från att på auktionen köpa hela villan. Detta kan till och med vara sämre för delägarna då fastigheten kan komma att säljas för mindre än vad den andra kunde tänka sig att köpa ut den andra för.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2190)
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar
2019-05-24 Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (69298)