Rätt att neka bildbevis vid kontrollavgift.

FRÅGA
HejKan man begära en bild som bevis vid en kontrollavgift?Kan företaget nekar detta begär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss för din fråga.

Det finns inget lagstadgat krav att bild på en felparkering tas. Inte heller finns det något lagstöd för att om en sådan bild ändå har tagits, att den måste överlämnas till den som bestrider en kontrollavgift.

Som jag har förstått det så är det vanligt att privata parkeringsbolag tar bilder i bevissyfte. Vanligtvis lämnas inte dessa ut till den som bestrider en kontrollavgift, men presenteras i en eventuell domstolsprocess.

Så det korta svaret på din fråga blir: ja, företaget kan neka en begäran om bild vid kontrollavgift.

Jag hoppas att jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?