Rätt att köra bil innan dom beträffande trafikbrottet har avkunnats

Hej, i februari blev jag överkörd med extrema skador sådom döv i ens örat, opererade benet så har märgspik och 4 skruvar i hela underbenet, hjärnskakning o hjärnblödning med läkningstid på ca 1 år samt 2 mm från döden pga knäck pulsåder. Förarens AM körkort (överkörd av epa) drogs in på plats 6 mån och han hinner få tillbaks de innan de blir dom/ev rättegång, har han rätt att köra sin epa tiden innan de blir dom /ev rättegång?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Som jag tolkar din fråga undrar du om personen som har fått sitt körkort indraget har rätt att köra bil när återkallelsetiden på 6 mån belöpt, trots att någon dom i fråga om brottet inte har avkunnats. 

Trafikförseelser och indraget körkort regleras i körkortslagen. Av 5 kap. 3 § körkortslagen framgår det att ett körkort kan återkallas om förseelsen faller under någon av de nio återkallelsepunkterna. Enligt 5 kap. 5 § körkortslagen kan ett körkort återkallas i avvaktan på ett avgörande i frågan, om det kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt. Hur lång återkallelsetid som ska belöpa varierar beroende på förseelsens allvarlighetsgrad. När återkallelsetiden väl har belöpt har körkortsinnehavaren rätt att framföra sitt fordon igen i avvaktan på slutgiltig dom. 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Vänligen, 

Marika Håkansson 

Marika HåkanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”