Rätt att få tillbaka pengar för felutbetald hyra

Hej

Jag har bytt lägenhet genom samma hyresvärd från en 1a till en 2a. Jag har råkat betala hyran för min gamla lägenhet åt den nya hyresgästen för jag är så dum att jag inte kollade namnet på hyresavin jag bara betalade den men ny har jag betalat 2 hyror. Har jag rätt o få tillbaka mina pengar för den gamla lägenheten ? Kan hyresvärden hjälpa mig med detta ?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga rent juridiskt som att du undrar om du kan få tillbaka en felutbetalning, alltså hyran du har betalt för din gamla lägenhet.

Svaret på din fråga är att det beror på, men att jag gör bedömningen att du har goda möjligheter att få tillbaka dina pengar.

Har jag rätt att få tillbaka mina pengar?

I svensk rätt gäller som huvudregel att en felutbetalning ska återbetalas till dess rätte ägare, i det här fallet blir det då att hyran du betalt för din gamla lägenhet ska återbetalas till dig. Denna princip är inte lagstadgad utan har istället vuxit fram via rättsfall och kallas för condictio indebiti (principen har bl.a. använts i rättsfallen NJA 1999 s. 575 och NJA 2011 s. 739). Som undantag från huvudregeln jag precis beskrev är fall då mottagaren, dvs. hyresvärden i ditt fall, varit i s.k. god tro om att betalningen inte varit felaktig. God tro betyder att mottagaren trodde att pengarna var hens pengar, eller i alla fall inte hade skäl att misstro att betalningen var rätt.

Som jag inledde mitt svar med menar jag att det är sannolikt att du kommer kunna få tillbaka dina pengar för hyran du betalade för din gamla lägenhet. Det då genom principen om condictio indebiti. Den bedömningen grundar jag på att det utifrån den information jag fått av dig inte är något som egentligen talar för att din hyresvärd ska ha varit i god tro angående betalningen. Är det dessutom så att du tagit kontakt med din hyresvärd snabbt och gjort denne medveten om att du betalat en hyra för mycket är det väldigt osannolikt att din hyresvärd skulle kunna vara i god tro.

Vad kan du göra om hyresvärden ändå inte betalar tillbaka pengarna?

Här kommer jag förklara en annan möjlighet du har till att få tillbaka dina pengar, men förhoppningsvis slipper du använda dig av denna.

Om din hyresvärd trots det vägrar betala tillbaka den hyra du betalt för din gamla lägenhet har du en rätt att gå via domstol. Där tillkommer dock kostnader för rättegång och eventuellt en jurist, vilket kan vara en högre kostnad än själva hyran du betalt fel. Som sagt är domstol förhoppningsvis inte aktuellt för dig, men om så skulle bli fallet är du välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin PihlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo