Rätt att få pengar tillbaka vid felbetalning

FRÅGA
Jag råkade fylla i fel månadslön till förskolan och debiterats fel summa, jag skrev in min årsinkomst där dom frågade om månadsinkomst.Har jag enligt lag rätt av få retroaktivt tillbaka pengar eller kan dom vägra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen i ditt fall rör en så kallade condictio indebiti situation. Detta är en återkravsrätt vid misstagsbetalningar. Genom att du skrivit in din årsinkomst istället för månadsinkomst, så har du debiterats för mycket. Därför är det fråga om en slags misstagsbetalning.

Det finns ingen lagreglering om condictio indebiti i svensk rätt. Ledning för hur ett fall ska bedömas avgörs genom praxis på området. Huvudregeln är att betalningar som skett av misstag skall betalas tillbaka. (se bland annat NJA 1999 s. 575). Dock finns det undantag och högsta domstolen har uttalat att man skall bedöma varje fall för sig (NJA 1933 s. 25). Ett undantag är när mottagaren är i god tro, inrättat sig eller konsumerat beloppet. Med god tro menas att personen mottagit en betalning utan att ha förstått eller upptäckt att betalningen är felaktig eller ha skäl att tro det. Ytterligare undantag att mottagaren trott att pengarna varit en frivillig disposition från betalaren.

Hur bedömningen ska göras i ditt specifika fall är svårt för mig att avgöra med säkerhet. Om mottagaren var i ond tro om att betalningen är felaktig och inte inrättat sig eller konsumerat beloppet så föreligger rätt till återkrav enligt huvudregeln (condictio indebiti). Eftersom det är en stor skillnad på månadsinkomst och årsinkomst bör peka på att mottagaren borde vara i ond tro, dvs medveten om att det skett ett fel. Att månadsinkomst efterfrågas är också en indikation på att mottagaren borde sättas i ond tro. Men eftersom praxis spretar åt olika håll och varje situation skall bedömas för sig kan jag inte ge dig något exakt svar.

Om du behöver hjälp av en jurist med att få tillbaka pengarna är du välkommen att kontakta oss här, så hjälper vi dig i ärendet.

För mer gratis rådgivning är du också välkommen att ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (387)
2020-08-04 Vad händer med egendom som blir kvar hos annan ifall personen går bort?
2020-07-24 Kan en arbetsgivare kräva tillbaka misstagsbetalningar?
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (82649)