Rätt att få lön utbetald

FRÅGA
Hej!En vän timanställd i en butik i 2 månader. Min vän har inte fått något skriftligt arbetsavtal. Min vän sa upp mig efter två månader och då sa chefen att min vän inte skulle få ut någon lön. Det gäller ungefär 100 arbetstimmar under dessa två månader. Det finns inget avtal. Arbetsgivare säger att min vän har slutat alldeles för plötsligt och därför kan dem inte betala ut någon lön. Vilka lagrum gäller och vad kan min vän göra för att få min lön utbetald?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Den lag som gäller i detta fall är lagen om anställningsskydd, LAS. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal kan det avtalet innebära att andra regler än de som finns i LAS gäller. Just i det här fallet har jag dock svårt att se att några andra regler än de som LAS nämner skulle bli aktuella.

Till att börja med är ett anställningsavtal giltigt oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Det framgår indirekt genom 4 § LAS Om det finns vittnen som kan intyga att din vän arbetat två månader hos arbetsgivaren kommer det inte vara några problem att bevisa att ett anställningsavtal har funnits mellan arbetsgivaren och din vän.

Det finns inga regler som stöder arbetsgivarens påstående om att man inte kan betala ut någon lön när någon säger upp sig alldeles för plötsligt. Arbetsgivaren har rätt att kräva att din iakttar regeln om en månads uppsägningstid enl 11 §, men i så fall ska lön utbetalas under den tiden, 12 §.

Med andra ord finns det inga ursäkter för arbetsgivaren att inte betala ut lön till din vän för de 100 timmar som har arbetats. Man kan säga att arbetsgivaren har en skuld att betala. För att få arbetsgivaren att betala bör din vän till att börja med göra klart för arbetsgivaren att vännen har rätt att få ut sin lön (i enlighet med vad som skrivits ovan). Om inte det biter råder jag din vän att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden (se länk). För att nå framgång med ett sådant är det viktigt att din vän kan bevisa att han arbetat hos arbetsgivaren de 100 arbetstimmarna. Om arbetsgivaren fortsätter att vägra återstår alternativet att ta tvisten till domstol.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om din vän är medlem i ett fackförbund råder jag hen också att prata med dem om den situation som uppstått!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Ärnlöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?