Rätt att besluta om vård och behandling

FRÅGA
Hej! Om en svårt sjuk mamma och sin dotter har olika beslut om mammans vård behandling vems beslut gäller vid livetslut skede? Båda är helt klar i huvudet. Det är bara att dottern accepterar inte mammans beslut om sin hälsa och vård behandling.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vem av mamman och dottern som har rätt att besluta gällande behandlingen av den sjuka mamman.

Inom svensk hälso- och sjukvård råder en stark princip om patientens självbestämmanderätt vilket kommer till uttryck i flera lagar (se bl.a. 4 kap. 2 § Patientlagen och 5 kap. 1 § punkt 3 Hälso- och sjukvårdslagen). För att få ge vård och behandling måste patienten samtycka till just den vården. Patienten måste också ha fått tillräcklig information för att kunna veta vad vården innebär och därigenom kunna ge ett giltigt samtycke. Undantag för detta är då vården behövs för att akut hindra en fara som allvarligt hotar patientens liv och patienten inte kan lämna samtycke p.g.a. patienten är medvetslös eller det av någon annan anledning inte går att utröna patientens vilja. När det gäller närståendes delaktighet i vården så framgår att närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården ifall det är lämpligt och möjligt med hänsyn till regler om sekretess och tystnadsplikt (se 5 kap. 3 § Patientlagen). Detta innebär inte att en närstående har rätt att besluta om en patients behandling eller samtycka i patientens ställe.

För din fråga torde detta innebära att så länge det går att utreda mammans vilja gällande behandlingen så är det just den som ska efterföljas. Det är därmed mamman och inte dottern som ska ha rätt att fatta beslut om vård och behandling.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (148)
2019-04-15 Hur får jag vård för sjukdom som inte är erkänd i Sverige?
2019-04-12 Vårdgaranti och patients möjlighet att ta del av journal
2019-04-11 Lex Maria - Anmälan vid brister i vården
2019-04-10 Att anmäla brister i vården

Alla besvarade frågor (67936)