Rätt att avskeda arbetstagare som suttit häktad?

Har en arbetsgivare rätt att sparka en arbetstagare med omedelbar verkan om arbetstagaren satt häktad 17 timmar,, inte dömd för något, va på jobbet ordinarie tid

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en arbetsgivare har rätt att avskeda en arbetstagare endast på grund av att denna suttit häktad och alltså inte dömts, trots att detta inte inneburit att arbetstagaren missat någon arbetstid.

För att en arbetsgivare ska kunna avskeda en arbetstagare så krävs det att arbetstagaren grovt åsidosatt de skyldigheter denne har gentemot arbetsgivaren (18 § LAS). Då arbetstagaren endast suttit häktad så kan det inte anses som att det föreligger tillräckliga skäl för att denne ska bli avskedad. För att ett avskedande ska kunna ske så krävs det nämligen mycket till.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hemen YazdanfarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”