Rätt att ärva moder som var i äktenskap

Hej! Min mormor gick nyligen bort och äger då en lägenhet. Mannen hon var gift med har två söner sedan tidigare. Har då min mamma och hennes två syskon rätt att ärva någonting eller går allt till hennes make? Vad händer då om han går bort ärver hans söner allt då? Mvh/ Mella

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (1958:637). Innan arvskiftet genomförs ska bodelning ske enligt ärvdabalken 23 kap. 1 § 2 st. och äktenskapsbalken 9 kap. 1 §. Bodelning innebär i korta drag att makarnas giftorättsgods ska delas jämnt mellan makarna och att vardera maken behåller sin enskilda egendom. Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods. Vad som är enskild egendom framgår av äktenskapsbalken 7 kap. 2 §.

Därefter ska, om inte ett testamente säger annat, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt enligt ärvdabalken 3 kap. 1 §. Det innebär alltså inte att den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen, han får bara förfoga över den till dess han går bort. Den först avlidne makens arvingar kommer vid den efterlevande makens bortgång att ärva den först avlidne maken i efterhand, s.k. efterarv, enligt 3 kap. 2 §.

Var din mor och hennes syskon inte den efterlevande makens arvingar, s.k. särkullbarn, ska de ärva den först avlidne maken, mormodern, direkt enligt 3 kap. 1 §. De kan dock välja att avstå arvet enligt 3 kap. 9 §. De får då istället sådan rätt till efterarv som jag beskrev ovan.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo