Rätt att ärva i sin avlidna förälders ställe

2015-11-28 i Arvsordning
FRÅGA
Min mormor gick bort i Juni och jag och min bror ska ärva min mammas del Min mamma hade 4 syskon Ska arvet då fördelas på 6 Personer Eller ska jag och min bror dela på en del
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv regleras i svensk rätt i Ärvdabalken (ÄB). Av 2:1 ÄB framgår att arvlåtarens barn ärver med lika lott. Om något barn har avlidit ska enligt samma paragraf dess avkomlingar träda i dess ställe. Detta innebär alltså att du och din bror ska ärva din mammas del.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86523)